Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200227783 nr. 11

27 783
Wet op het onderwijstoezicht

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID LAMBRECHTS

Ontvangen 1 november 2001

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 12, tweede lid, komt te luiden:

2. Alvorens een toezichtskader vast te stellen of te wijzigen voert de inspectie overleg met vertegenwoordigers van het onderwijsveld en andere betrokkenen.

Toelichting

Het streven naar consensus kan de onafhankelijkheid van de Onderwijsinspectie belemmeren. Overleg daarentegen is zinvol.

Lambrechts