Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200227783 nr. 10

27 783
Wet op het onderwijstoezicht

nr. 10
AMENDEMENT VAN DE LEDEN LAMBRECHTS EN CORNIELJE

Ontvangen 1 november 2001

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 8 wordt een lid toegevoegd, luidende:

3. Onze Minister geeft geen aanwijzingen met betrekking tot de in de rapportages neergelegde oordelen van de inspectie over de ontwikkeling, in het bijzonder van de kwaliteit, van het onderwijs.

Toelichting

De Onderwijsinspectie moet onafhankelijk en zonder inmenging van minister of anderen haar oordeel over haar bevindingen met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs kunnen geven, zoals verwoord in het Regeerakkoord.

Lambrechts

Cornielje