Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200227745 nr. 12

27 745
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Gemeentewet (partiële wijziging zedelijkheidswetgeving)

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID BARTH C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8

Ontvangen 20 maart 2002

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel B, onder b, komt te luiden:

b. Het tweede lid vervalt.

Toelichting

Het voorgestelde amendement strekt tot schrapping van het tweede lid van artikel 240b Sr.

Het tweede lid is overbodig, omdat het bezit van kinderporno met het uitsluitend doel kinderporno te gebruiken voor wetenschappelijke, educatieve of therapeutische doeleinden wegens het ontbreken van de materiële wederrechtelijkheid niet strafbaar is.

Het tweede lid is onwenselijk, omdat in de praktijk is gebleken dat personen of instanties onder het mom van een wetenschappelijk educatief of therapeutisch oogmerk en met het beroep op het tweede lid een verzameling kinderporno aanleggen.

Met het schrappen van het tweede lid wordt een onmiskenbaar signaal afgegeven dat het bezit van kinderporno strafwaardig en strafbaar is en zal worden vervolgd, tenzij een algemene strafuitsluitingsgrond vervolging of veroordeling in de weg staat.

Barth

De Pater-van der Meer

Nicolaï

Van der Staaij