Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127734 nr. 9

27 734
Voorjaarsnota 2001

nr. 9
MOTIE VAN HET LID ROSENMÖLLER

Voorgesteld 4 juli 2001

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat inkomensstijgingen in de afgelopen jaren aan de top bij de (semi-)publieke sector mogelijk fors zijn geweest;

constaterende, dat het onderzoek naar de topinkomens zoals toegezegd door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beperkt wordt ingevuld door alleen naar de ontwikkelingen in het bedrijfsleven te kijken;

verzoekt de regering het voor augustus toegezegde onderzoek met maatregelenpakket te verbreden naar de (semi-)publieke sector,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rosenmöller