Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127678 nr. 16

27 678
Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede met betrekking tot de loondoorbetalingverplichting van de werkgever (Wet verbetering poortwachter)

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID SMITS C.S.

Ontvangen 18 juni 2001

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In het in artikel II, onderdeel L, onder 1, voorgestelde artikel 71a, wordt in het negende lid de laatste volzin vervangen door: Dit tijdvak is ten hoogste 52 weken en wordt afgestemd op de aard en ernst van het verzuim, alsmede op de periode die nodig wordt geacht om alsnog voldoende reïntegratie-inspanningen te leveren.

Toelichting

De wijziging geeft de mogelijkheid de sanctie van loondoorbetaling maximaal een vol jaar te laten zijn. Een werknemer moet dertien weken voor afloop van de loondoorbetalingstermijn een nieuwe aanvraag voor WAO indienen. Bij een sanctie van een half jaar maximaal is er slechts een periode van 13 weken om alsnog succesvol reïntegratie in te zetten. Die tijd is in vele gevallen te kort. Bij een sanctieperiode van een jaar is er driekwart jaar voor de werkgever om verzuim op dit punt recht te zetten.

Smits

Wilders

Schimmel

Van der Knaap

Harrewijn

Van Middelkoop

Van der Vlies