Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200827659 nr. 103

27 659
Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen)

nr. 103
MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 3 juli 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat one-stop-visits de cliënttevredenheid en doelmatigheid verhogen;

van mening, dat de bekostigingswijze van one-stop-visits ziekenhuizen niet mag ontmoedigen om over te gaan tot one-stop-visits in de gevallen dat zij zichzelf daarmee financieel tekort doen;

verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat de one-stop-visit DBC’s een hogere vergoeding kennen en dezelfde DBC welke over meerdere dagen is verspreid, een lagere,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema