Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200827659 nr. 102

27 659
Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen)

nr. 102
MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 3 juli 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat vergroting van de vrije prijsvorming – het vrije B-segment – van 20% naar 34% kan leiden tot onnodige kostenstijgingen in de ziekenhuiszorg;

constaterende, dat de Nederlandse Zorgautoriteit op korte termijn met de monitor ziekenhuiszorg 2008 zal komen met de meest recente gegevens over de effecten van de vrije prijsvorming in de ziekenhuiszorg;

overwegende, dat het zorgvuldiger is om verdere stappen in de vrije prijsvorming pas te nemen na beoordeling van deze laatste gegevens;

spreekt uit dat een besluit over verdere vergroting van het vrije B-segment pas dient te worden genomen nadat het NZa-rapport openbaar is en de Kamer daarover haar oordeel heeft kunnen vellen;

verzoekt de regering het besluit tot verdere uitbreiding van de vrije prijsvorming in de ziekenhuiszorg aan te houden en na het reces eventuele vergroting van de vrije prijsvorming met de Kamer te bespreken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven