Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200827659 nr. 101

27 659
Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen)

nr. 101
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 juni 2008

Bijgevoegd treft u aan een afschrift van de brief die de commissie nadeelcompensatie ziekenhuizen mij onlangs stuurde1. De commissie geeft aan dat het niet mogelijk is om criteria en rekenregels voor nadeelcompensatie los van elkaar te ontwikkelen. Dat betekent dat het aparte advies over criteria, dat voorzien was voor 1 juli aanstaande, niet beschikbaar zal komen. De commissie kondigt aan per 1 oktober 2008, zoals voorzien, met een eindadvies te zullen komen over criteria én rekenregels.

Ik heb kennis genomen van deze mededeling en ingestemd met deze geïntegreerde aanpak.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.