Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202027625 nr. 497

27 625 Waterbeleid

Nr. 497 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 april 2020

Hierbij bied ik u het rapport «Nationale analyse waterkwaliteit» aan, van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), opgesteld op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat1. Voorafgaand aan het AO Water in juni zal ik U informeren over de appreciatie van het rapport.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl