Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201927625 nr. 479

27 625 Waterbeleid

Nr. 479 MOTIE VAN HET LID GEURTS

Voorgesteld 4 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het risico bestaat dat de bierbrouwerij in Arcen bij hoogwater onder water komt te staan, waardoor de productie in het water valt, hetgeen toch niet de bedoeling kan zijn van het hoogwaterveiligheidsbeleid;

verzoekt de regering, in overleg met betrokkenen te zoeken naar een maatwerkoplossing voor de brouwerij in Arcen zodat deze niet onder water zal komen te staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts