27 625 Waterbeleid

Nr. 470 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 mei 2019

Hierbij stuur ik u de rapportage De Staat van Ons Water over de voortgang in de uitvoering van het waterbeleid in 20181. Het betreft een gezamenlijke rapportage van de partners van het Bestuursakkoord Water (BAW); het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Unie van Waterschappen, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nieuw format

Na drie jaar als opvolger van «Water in Beeld» verschenen te zijn, was het tijd om te evalueren of de Staat van Ons Water voldeed aan de verwachtingen. Daarom heeft in 2018 een externe partij via desk research, een online enquête en interviews onderzocht hoe de verschillende doelgroepen door de Staat van Ons Water werden bediend.

De vorm en inhoud van de rapportage bleken bij geen van de doelgroepen (Tweede Kamer, waterprofessionals en burgers) volledig tegemoet te komen aan de behoeften. Daarom hebben de BAW-partners besloten om de Staat van Ons Water dit jaar vooral te richten op verantwoording aan de Tweede Kamer. De rapportage is daarom ingekort en de inhoud zakelijker gemaakt. Desgewenst is meer informatie te vinden via de opgenomen links in de tekst.

Waterprofessionals en burgers kunnen voor hun informatie nog steeds terecht op helpdeskwater.nl en onswater.nl. Omwille van de transparantie is op beide websites de Staat van Ons Water te downloaden.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven