27 625 Waterbeleid

Nr. 397 MOTIE VAN HET LID VAN AALST

Voorgesteld 27 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat drinkwaterbedrijven nog altijd een deel van hun geld steken in de bodemloze put die ontwikkelingshulp heet;

overwegende dat bewoners geen keuze hebben bij welk drinkwaterbedrijf zij hun drinkwater afnemen waardoor ze verplicht hieraan meebetalen;

van mening dat ontwikkelingshulp geen taak is van de drinkwaterbedrijven;

verzoekt de regering om het Drinkwaterbesluit aan te passen om zodoende drinkwaterbedrijven te verbieden om nog langer aan ontwikkelingshulp te doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst

Naar boven