27 625 Waterbeleid

Nr. 396 MOTIE VAN HET LID VAN AALST

Voorgesteld 27 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit de prestatievergelijking drinkwaterbedrijven blijkt dat door precarioheffingen drinkwater in het gebied van Dunea twee keer zo duur is als in het gebied van Brabant Water;

overwegende dat een grote meerderheid van de Kamer begin dit jaar heeft ingestemd met een wetsvoorstel om precarioheffingen op nutsvoorzieningen af te schaffen maar dat een overgangstermijn van vijf jaar een uitweg biedt aan gemeentes om voorlopig onze drinkwatervoorziening onnodig te belasten;

verzoekt de regering om, bij gemeentes die nog steeds precario heffen op drinkwater erop aan te dringen dat zij hier voor volgend jaar mee stoppen en daar alle mogelijke middelen waaronder boetes indien nodig voor te gebruiken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst

Naar boven