27 625 Waterbeleid

Nr. 395 MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S.

Voorgesteld 27 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat zorgvuldigheid belangrijker is dan snelheid;

overwegende dat niet berekend is welke versterkingen en kosten nodig zijn bij gelijkblijvende waterstand op het Markermeer, wat mogelijk zou zijn met een gemaal in de Houtribdijk;

verzoekt de regering, op korte termijn analoog aan het huidige proces onderzoek te laten doen door deskundigen, niet betrokken bij het huidige voorstel, naar het plan voor een gemaal in de Houtribdijk en daarbij te kijken naar de mate van noodzakelijke dijkversterkingen en daarbij horende kosten bij gelijkblijvende waterstanden, en bewezen sterkte, reststerkte en realistische combinaties van belasting mee te wegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

Jetten

Visser

Dik-Faber

Naar boven