27 625 Waterbeleid

Nr. 394 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN GRASHOFF

Voorgesteld 27 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op 89 van de ruim 200 grondwaterwinpunten die gebruikt worden voor de winning van drinkwater in Nederland, de afgelopen jaren hogere doses meststoffen zijn aangetroffen dan wettelijk is toegestaan;

constaterende dat het steeds moeilijker en duurder wordt om dit grondwater te zuiveren tot bruikbaar drinkwater;

constaterende dat de grondwaterbedrijven de afgelopen jaren 21 winpunten hebben moeten sluiten omdat het water dusdanig met mest vervuild is dat zuiveren te kostbaar is geworden;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat er niet nog meer winningspunten voor drinkwater gesloten moeten worden als gevolg van mestvervuiling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Grashoff

Naar boven