Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201727625 nr. 385

27 625 Waterbeleid

Nr. 385 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 februari 2017

Hierbij stuur ik u ter uitvoering van artikel 12 van de Drinkwaterwet ter informatie de bedrijfsverslagen van de tien drinkwaterbedrijven over het jaar 2015 die inzicht geven in de kosten en het gerealiseerde bedrijfsresultaat van hun drinkwateractiviteiten1.

De bedrijfsverslagen zijn in het kader van artikel 12 van de Drinkwaterwet aan mij toegezonden. Ik heb geconstateerd dat negen van de tien drinkwaterbedrijven de jaarverslagen voor 1 oktober 2016 hebben aangeleverd. Negen bedrijfsverslagen beschikken over een goedkeurende verklaring van een registeraccountant en geven inzicht in de kosten, waaronder de vermogenskosten, die in 2014 zijn gehanteerd bij het vaststellen van de tarieven voor de levering van drinkwater en het gerealiseerde bedrijfsresultaat. Het bedrijfsverslag van de N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe te Assen bevat een oordeelonthouding. De reden hiervan is gelegen in het feit dat de jaarrekening van het boekjaar eindigende op 31 december 2014 (de negatieve resultaten van de Indonesische waterprojecten waren niet goed in de jaarrekening verwerkt) op 9 december 2016 nog niet was vastgesteld. Hierdoor ontbreekt een uitgangspunt voor de controle van het Bedrijfsverslag over 2015. Daarom kan de accountant geen oordeel geven over het Bedrijfsverslag 2015.

Daarmee voldoen negen bedrijfsverslagen aan alle eisen die hieraan in de Drinkwaterwet zijn gesteld.

De ILT zal de inhoud van de jaarverslagen betrekken bij het toezicht op de drinkwatertarieven van 2017.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl