Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201727625 nr. 382

27 625 Waterbeleid

Nr. 382 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 januari 2017

Hierbij bied ik u het rapport «De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2015» aan1. Uit dit rapport blijkt dat in 2015 de wettelijke voorschriften voor de controle van het drinkwater goed zijn nageleefd.

In dit rapport beoordeelt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of de kwaliteit van het drinkwater in Nederland voldoet aan de vastgestelde normen uit het Drinkwaterbesluit. Het rapport is gebaseerd op resultaten van de controles van de drinkwaterkwaliteit die de drinkwaterbedrijven in 2015 aan de ILT hebben gemeld.

De drinkwaterbedrijven voeren een wettelijk meetprogramma uit om de drinkwaterkwaliteit te bewaken. Ze meten de kwaliteit na de laatste zuiveringsstap en op verschillende plaatsen in het distributiegebied, en vaak ook bij de klant thuis.

De drinkwaterbedrijven hebben een beperkt aantal normoverschrijdingen gemeten. Bij 99,9% van de metingen blijkt dat het drinkwater voldoet aan de vastgestelde normen. Normoverschrijdingen zijn over het algemeen incidenteel van karakter. De drinkwaterbedrijven reageren adequaat op normoverschrijdingen, nemen de juiste maatregelen en pakken de incidenten effectief aan. De ILT ziet hierop toe.

De drinkwaterbedrijven leven de wettelijke voorschriften voor de controle van het drinkwater goed na. Nederland is er daardoor van verzekerd dat het drinkwater dat de drinkwaterbedrijven leveren vrijwel altijd voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl