Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201627625 nr. 368

27 625 Waterbeleid

Nr. 368 MOTIE VAN DE LEDEN KOŞER KAYA EN BELHAJ

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de waterstand in de Nederlandse rivieren mede afhankelijk is van het beleid van buurlanden;

van mening dat het van groot belang is dat er goede afspraken gemaakt worden over gezamenlijke maatregelen om hoogwater het hoofd te bieden;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de effectiviteit van natuurlijke retentie in de brongebieden van de Rijn in het Middelgebergte in Duitsland en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya

Belhaj