Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201627625 nr. 363

27 625 Waterbeleid

Nr. 363 MOTIE VAN HET LID VISSER C.S.

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek van het Mesdagfonds blijkt dat er bij het waterbeleid nog niet voldoende rekening wordt gehouden met andere bronnen dan de landbouw;

constaterende dat het van belang is om tussen alle betrokken partijen eenduidige afspraken te maken over bronnen, meten, normen en maatregelen;

overwegende dat een dergelijke systematiek bij het beleid voor waterkwaliteit ontbreekt en het beleid kan verduidelijken;

verzoekt de regering, een dergelijke systematiek ook toe te passen op het waterbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Visser

Geurts

Bisschop