Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201627625 nr. 343

27 625 Waterbeleid

Nr. 343 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 november 2015

Hierbij bied ik u het rapport «De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2014» aan1. Uit dit rapport blijkt dat in 2014 de wettelijke voorschriften voor de controle van het drinkwater goed zijn nageleefd.

In het rapport «De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2014» geeft de ILT een oordeel of het drinkwater in Nederland voldoet aan de gestelde normen. Het rapport is gebaseerd op de gerapporteerde resultaten van de controles van de drinkwaterkwaliteit door de drinkwaterbedrijven in 2014.

De drinkwaterbedrijven voeren een wettelijk meetprogramma uit voor het bewaken van de drinkwaterkwaliteit. De kwaliteit wordt gemeten na de laatste zuiveringsstap en op verschillende plaatsen in het distributienetwerk, en soms voor een aantal parameters ook bij de klant thuis.

De normen voor de kwaliteit van het drinkwater liggen vast in het Drinkwaterbesluit. De meetgegevens worden jaarlijks op grond van de Drinkwaterwet aan de Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gerapporteerd.

Er wordt een beperkt aantal normoverschrijdingen gemeten. Bij 99,9% van de meer dan een half miljoen metingen die worden uitgevoerd, blijkt dat het drinkwater voldoet aan de gestelde normen. Normoverschrijdingen zijn over het algemeen incidenteel van karakter. De drinkwaterbedrijven pakken de incidenten effectief aan.

De drinkwaterbedrijven leven de wettelijke voorschriften voor de controle van het drinkwater goed na. Gewaarborgd is dat het drinkwater in Nederland vrijwel altijd voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl