Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201527625 nr. 331

27 625 Waterbeleid

Nr. 331 BRIEF BAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 november 2014

Hierbij stuur ik u ter uitvoering van artikel 44 van de Drinkwaterwet ter informatie de verbeterplannen van de drinkwaterbedrijven naar aanleiding van de resultaten van de prestatievergelijking over 20121.

De verbeterplannen zijn in het kader van artikel 44 van de Drinkwaterwet aan mij toegezonden. Ik heb geconstateerd dat alle drinkwaterbedrijven tijdig de jaarverslagen hebben aangeleverd, binnen 6 maanden na verschijning van het verslag van de prestatievergelijking.

De ILT zal de verbeterplannen mee nemen bij het toezicht op de drinkwatertarieven.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl