Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201227625 nr. 263

27 625 Waterbeleid

Nr. 263 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 17 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit de Derde Landelijke Rapportage Toetsing blijkt dat bijna een derde van onze waterkeringen niet voldoet aan de veiligheidsnorm;

constaterende dat de regering voornemens is, in 2014 te komen met een Deltaplan Waterveiligheid en dat het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma daar deel van zal uitmaken;

overwegende dat het van belang is om de veiligheid van onze waterkeringen op orde te brengen;

verzoekt de regering, in het Deltaplan Waterveiligheid een deadline op te nemen voor het aan de veiligheidsnorm voldoen van alle waterkeringen;

verzoekt de regering tevens, samen met de waterschappen en andere decentrale overheden maatregelen te nemen om deze deadline te halen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren