Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201227625 nr. 261

27 625 Waterbeleid

Nr. 261 MOTIE VAN HET LID JACOBI

Voorgesteld 17 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Deltawet voorziet in een Deltafonds om het Deltaprogramma mee te financieren;

van mening dat het experimenteerartikel in een Deltafonds bedoeld is om een integrale gebiedsgerichte aanpak mogelijk te maken, zoals in projecten waar waterveiligheid, natuur en recreatie samen gaan als in de Nieuwe Driemanspolder;

verzoekt de regering, te komen met een nadere uitwerking voor toepassing van dit experimenteerartikel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi