Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201227625 nr. 260

27 625 Waterbeleid

Nr. 260 MOTIE VAN HET LID JACOBI

Voorgesteld 17 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat door afspraken tussen de waterschappen over de verdeelsleutel voor investeringen in waterveiligheid Friesland en Zeeland onevenredig getroffen zullen worden in vergelijking met dichter bevolkte provincies;

van mening dat het versterken van primaire waterkringen een nationaal belang dient en dat waterveiligheid hierdoor een kwestie is van solidariteit tussen alle inwoners van Nederland en niet alleen voor de inwoners van de kustprovincies;

verzoekt de regering, het solidariteitsprincipe te herstellen en hierover in overleg te treden met de waterschappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi