Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201227625 nr. 244

27 625 Waterbeleid

Nr. 244 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld 25 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de financiering van de waterzuivering op de BES-eilanden problematisch is, mede gezien de kleine bevolkingsomvang;

overwegende, dat de waterleidingbedrijven 1% van hun omzet mogen investeren in ontwikkelingssamenwerking;

verzoekt de regering om met de waterleidingbedrijven in overleg te treden om te bezien of hier een win-winsituatie bereikt kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Jacobi

Grashoff