Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201227625 nr. 243

27 625 Waterbeleid

Nr. 243 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld 25 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat zowel de beleidsevaluatie als de doorrekening van het regeerakkoord door het PBL kritisch was over het bereiken van de doelen met betrekking tot de Kaderrichtlijn Water (KRW);

verzoekt de regering om begin 2012 helder onderbouwd duidelijk te maken welke tussenstappen tussen 2012 en 2027 nodig zijn om de doelstellingen van de KRW te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Jacobi

Grashoff