Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201227625 nr. 242

27 625 Waterbeleid

Nr. 242 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN

Voorgesteld 25 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu op grond van het Drinkwaterbesluit de vermogenskostenvoet voor drinkwaterbedrijven voor de periode 2012–2013 wil vaststellen op 6%;

overwegende, dat het risicoprofiel van drinkwaterbedrijven – met 100% gebonden klanten en een vrijwel constante afname – zeer gering is;

overwegende, dat de studie van Oxera derhalve gebaseerd is op onjuiste uitgangspunten;

overwegende, dat de vermogenkostenvergoeding bij een reëel, laag risicoprofiel door SiRM is berekend op 4,4%;

van mening, dat een hoge vermogenskostenvoet een opdrijvend effect kan hebben op de winstuitkeringen van drinkwaterbedrijven en daarmee ook op de tarieven;

verzoekt de regering de vermogenskostenvoet in lijn met het onderzoek van SiRM vast te stellen op 4,4%,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen