Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201227625 nr. 241

27 625 Waterbeleid

Nr. 241 MOTIE VAN DE LEDEN PAULUS JANSEN EN JACOBI

Voorgesteld 25 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat slecht onderhouden open koeltorens een van de belangrijkste bronnen vormen voor de verspreiding van legionella;

overwegende, dat deugdelijk onderhoud het legionellarisico kan wegnemen;

verzoekt de regering binnen zes maanden een bindende regeling voor het onderhoud van open koeltorens op te nemen in de Activiteitenregeling onder de Wet milieubeheer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen

Jacobi