Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201227625 nr. 240

27 625 Waterbeleid

Nr. 240 MOTIE VAN DE LEDEN HOLTACKERS EN HOUWERS

Voorgesteld 25 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat besmettingen met de legionellabacterie een ernstige bedreiging vormen voor de volksgezondheid;

overwegende, dat registratie, toezicht en handhaving met betrekking tot legionellarisico's van natte koeltorens een gemeentelijke overheidstaak is;

constaterende, dat uit een steekproef uit 2009 onder 40 gemeenten is gebleken dat de registratie, het toezicht en de handhaving met betrekking tot legionellarisico's van natte koeltorens ernstig tekortschiet;

constaterende, dat uit de in juli 2011 gehouden landelijke inventarisatie blijkt dat een derde deel van de gemeenten in het geheel geen respons heeft gegeven op de vragenlijst over het toezicht en de handhaving op legionellarisico's van natte koeltorens;

van mening, dat verder uitstel en overschrijding van de termijn met betrekking tot toezicht en handhaving ongewenst is;

roept daarom de regering op om de VROM-Inspectie gemeenten te laten controleren die niet voor 15 november 2011 gereageerd hebben op de inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en daarover voor 1 februari 2012 een rapport met bevindingen te zenden aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Holtackers

Houwers