Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201127625 nr. 229

27 625 Waterbeleid

Nr. 229 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 juli 2011

Hierbij stuur ik u toekomen het antwoord op de vraag van het lid Van Veldhoven (D66) over het programma Westelijke Veenweiden (gesteld tijdens de eerste termijn van het AO Waterkwantiteit op 16 juni jl. aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en doorgeleid bij beantwoording op 20 juni jl.).

11

Wat betreft het uitvoeringsprogramma westelijke veenweiden, daar is in 2010 een ILG contract voor getekend. Mag ik aannemen dat dat gewoon doorgaat of valt dat nu ook onder het openbreken van de WILG?

De toegekende middelen uit het Nota Ruimte budget blijven voor dit project beschikbaar, zo lang aan de voorwaarden waaronder ze zijn toegekend wordt voldaan.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker