27 625 Waterbeleid

Nr. 201 MOTIE VAN DE LEDEN KOPPEJAN EN HOUWERS

Voorgesteld 7 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat troebel water en een lage visstand sinds decennia een groot probleem vormen in de Nederlandse binnenwateren;

constaterende, dat voor de grotere binnenwateren het tot nu toe gevoerde beleid vele miljoenen euro's heeft gekost zonder dat dit altijd tot voldoende resultaat heeft geleid;

verzoekt de regering binnen de bestaande begroting alternatieve strategieën voor het verbeteren van de biologische productiviteit en helderheid van binnenwateren te onderzoeken en indien nodig wateren ter beschikking te stellen waar zonder risico's met nieuwe methoden geëxperimenteerd kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koppejan

Houwers

Naar boven