27 603
Wijziging van de Wet luchtvaart inzake de inrichting en het gebruik van de luchthaven Schiphol

nr. 74
MOTIE VAN HET LID HOFSTRA C.S.

Voorgesteld 4 juli 2002

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in artikel 2.2 van het Luchthavenindelingsbesluit sprake is van een veiligheidssloop- en geluidssloopzones, waarbinnen bestaande woningen moeten worden opgekocht en gesloopt, ook als de betreffende bewoners, kennis hebbende van het geluid en de risico's, liever daar blijven wonen;

overwegende, dat de mogelijkheid moet bestaan voor bewoners in bedoelde woningen te kunnen blijven wonen;

verzoekt de regering het besluit zodanig aan te passen dat aan de huidige bewoners binnen de eerder bedoelde zones naast een verhuisrecht (op kosten van de overheid) ook een blijfrecht wordt toegekend, waarbij zij verklaren dat zij zullen afzien van klachten, bezwaren en beroepen tegen beschikkingen die de overheid afgeeft om het vliegen over deze woningen mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hofstra

Alblas

Meijer

Te Veldhuis

Jense

Naar boven