27 565 Alcoholbeleid

Nr. 170 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juli 2018

Hierbij stuur ik u het rapport van de Erfgoedinspectie inzake de naleving Archiefwet 1995 bij archivering van informatie van het Directeuren Overleg Alcohol1, alsmede mijn reactie hier op2.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven