Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201127562 nr. 59

27 562 Verstedelijkingsbeleid tot 2010

Nr. 59 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN

Voorgesteld 16 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat per 1 januari 2011 corporaties 90% van de huurwoningen moeten toewijzen aan huishoudens met een inkomen lager dan € 33 000;

constaterende, dat de groep huishoudens met inkomens tussen € 33 000 en € 43 000 hierdoor tussen wal en schip kan vallen;

constaterende, dat gemeenten, corporaties en kabinet elk op hun eigen manier naar deze maatregel en de mogelijke uitvoering ervan kijken;

van mening, dat deze uiteenlopende opvattingen niet ten koste mogen gaan van de huurders, maar dat dit wel dreigt te gebeuren;

verzoekt de regering in overleg met corporaties en gemeenten een helder uitvoeringsplan op te stellen, zodat zo veel mogelijk schrijnende gevallen worden voorkomen en dat de 10% vrije toewijzingsruimte van woningcorporaties optimaal wordt benut,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven