27 562 Verstedelijkingsbeleid tot 2010

Nr. 57 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 31 augustus 2010

De algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie inzake renovatie van portiekflats.

De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 30 augustus 2010. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De fungerend voorzitter van de commissie,

Van Gent

De griffier van de commissie,

Van der Leeden

1

Ziet u mogelijkheden om te bezien hoe de renovatie van portiekflats goedkoper kan (met behoud van een voldoende leefkwaliteit), zodat eerder de keuze gemaakt kan worden voor renovatie dan voor sloop van deze complexen?

Ja, maar alleen voor zover de renovatie van portiekflats duurder is omdat gemeenten geen gebruik maken van de mogelijkheid om ontheffing te verlenen van de nieuwbouwvoorschriften. Als de gemeente geen ontheffing verleent kan dit tot onvoorzien hoge renovatiekosten leiden. Mijn voornemen is om met de aanstaande aanpassing van het Bouwbesluit de gemeentelijke bevoegdheid om bij verbouw ontheffing te verlenen van de nieuwbouweisen te vervangen door, direct werkende, landelijk uniforme eisen bij verbouwing. Zodoende zal men bij verbouw en renovatie niet meer afhankelijk zijn van de bereidheid van de gemeente om ontheffing te verlenen van het nieuwbouwniveau.

Overigens is het ook in de huidige situatie zo dat op renovatie van onderdelen van de portiekflats die niet verbouwd worden alleen de eisen voor bestaande bouw van toepassing zijn. De gemeente kan en mag geen nadere en aanvullende eisen stellen.

De uiteindelijke afweging tussen renoveren en slopen zal moeten worden gemaakt door de eigenaar van het complex.

2

Kunt u uiteenzetten of vereenvoudiging van de bouwregelgeving of de toepassing daarvan hieraan een bijdrage kan leveren?

Ja, zie mijn antwoord op vraag 1.

3

Bent u bereid om aan de «pilots Dekker» (in het kader van vereenvoudiging van bouwregelgeving) een pilot toe te voegen, waarin de renovatie van portiekflats wordt opgenomen? Kan daarbij gekeken worden of er ook een pilot met het uitbreiden van het huidige casco en of het optoppen van het casco van de portiekflats mogelijk is?

Nee. Het opnemen van de renovatie van portiekflats in de «pilots Dekker» biedt in de context van uw eerste en tweede vraag geen oplossing. De pilots Dekker richten zich op alternatieve vormen van bouwtoezicht. Het betreft onder andere een aantal experimenten om inzicht te krijgen in de mogelijke effecten van de afschaffing van de preventieve toetsing aan de bouwregelgeving.


XNoot
1

Samenstelling:

Leden: Atsma, J.J. (CDA), Gent, W. van (GL), Fng voorzitter, Staaij, C.G. van der (SGP), Arib, K. (PvdA), Weekers, F.H.H. (VVD), Dijsselbloem, J.R.V.A. (PvdA), Koopmans, G.P.J. (CDA), Sterk, W.R.C. (CDA), Krom, P. de (VVD), Jansen, P.F.C. (SP), Ortega-Martijn, C.A. (CU), Burg, B.I. van der (VVD), Thieme, M.L. (PvdD), Fritsma, S.R. (PVV), Karabulut, S. (SP), Dibi, T. (GL), Wolbert, A.G. (PvdA), Marcouch, A. (PvdA), Lucassen, E. (PVV), Azmani, M. (VVD), Verhoeven, K. (D66), Koolmees, W. (D66) en Klaveren, J.J. van (PVV).

Plv. leden: Haersma Buma, S. van (CDA), El Fassed, A. (GL), Dijkgraaf, E. (SGP), Dekken, T.R. van (PvdA), Blok, S.A. (VVD), Bouwmeester, L.T. (PvdA), Hijum, Y.J. van (CDA), Blanksma-van den Heuvel, P.J.M.G. (CDA), Nieuwenhuizen, C. van (VVD), Gerven, H.P.J. van (SP), Voordewind, J.S. (CU), Zijlstra, H. (VVD), Vacature PvdD, Driessen, J.H.A. (PVV), Bashir, F. (SP), Voortman, L.G.J. (GL), Heijnen, P.M.M. (PvdA), Monasch, J.S. (PvdA), Brinkman, H. (PVV), Neppérus, H. (VVD), Vacature D66, Vacature D66 en Hernandez, M.M. (PVV).

Naar boven