Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127472 nr. 8

27 472
Aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro)

nr. 8
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 5 juni 2001

Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt:

A

De aanduiding «EUR» die in het wetsvoorstel wordt gebruikt ter aanduiding van eurobedragen, wordt telkens vervangen door: €

B

In Hoofdstuk 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt de tabel gewijzigd als volgt:

1. De rijen 106 tot en met 111 komen te luiden:

ABCDEFGH
106Wet subsidiëring politieke partijen161a f 2 500,–€ 1 125
107Wet subsidiëring politieke partijen161beerste bedragf 2 500,–€ 1 125
108Wet subsidiëring politieke partijen161btweede bedragf 5 000,–€ 2 250
109Wet subsidiëring politieke partijen161btweede bedragf 5 000,–€ 2 250
110Wet subsidiëring politieke partijen161ctweede bedragf 7 500,–€ 3 375
111Wet subsidiëring politieke partijen161d f 7 500,–€ 3 375

C

In Hoofdstuk 2 Ministerie van Defensie wordt de tabel gewijzigd als volgt:

1. Rij 5 komt te luiden:

ABCDEFGH
5Wet gewetensbezwaren militaire dienst311b twee gulden en vijftig cents€ 2

D

In Hoofdstuk 3 Ministerie van Economische Zaken wordt de tabel gewijzigd als volgt:

1. De rijen 11 tot en met 17 komen te luiden:

ABCDEFGH
11Mededingingswet571  f 1 miljoen€ 450 000
12Mededingingswet691  f 10 000€ 4 500
13Mededingingswet71   f 10 000€ 4 500
14Mededingingswet72   f 10 000€ 4 500
15Mededingingswet73   f 50 000€ 22 500
16Mededingingswet741a f 50 000€ 22 500
17Mededingingswet751a f 50 000€ 22 500

2. Na rij 18 worden drie rijen tussengevoegd, luidende:

ABCDEFGH
18aWet betreffende afstand van een gedeelte van voor ontginning van Staatswege gereserveerde terreinen13  drie duizend gulden€ 1 361,34
18bWet exploitatie van Staatswege van steenkolenmijnen in Limburg5   f 12,50€ 5,67
18cWet financiering van pensioenvoorzieningen van de steenkolenmijnindustrie11d 6 miljoen gulden€ 2 722 681,30

3. Rij 19 komt te luiden:

ABCDEFGH
19Wet Fonds economische structuurversterking21b f 400 miljoen€ 181 512 086,44

4. De rijen 21 tot en met 27 vervallen.

5. Na rij 27 worden drie rijen tussengevoegd, luidende:

ABCDEFGH
27aWet tot ontginning van steenzout bij BuurseIII1  vijf en twintig cent€ 0,11
27bWet tot ontginning van steenzout bij BuurseIII1  zes gulden vijf en twintig cent (f 6,25)€ 2,84
27cWet tot uitbreiding van het Staatsmijnveld3   f 12,50€ 5,67

6. De rijen 28 tot en met 31 vervallen.

E

In Hoofdstuk 4 Ministerie van Financiën wordt de tabel in artikel 1 gewijzigd als volgt:

1. De rijen 32 tot en met 34 komen te luiden:

ABCDEFGH
32Wet financiële betrekkingen buitenland 19949c1  twee miljoen gulden€ 900 000
33Wet financiële betrekkingen buitenland 1994bijlage artikel 1 lid 1eerste bedragf 5 000€ 2 268
34Wet financiële betrekkingen buitenland 1994bijlage artikel 1 lid 1tweede bedragf 10 000€ 4 537

2. Rij 41 komt te luiden:

ABCDEFGH
41Wet financiering decentrale overheden32  661 113 gulden€ 300 000

3. Rij 44 komt te luiden:

ABCDEFGH
44Wet identificatie bij financiële dienstverlening 199324  vijfentwintigduizend gulden€ 10 000

4. De rijen 45 tot en met 47 en 49 komen te luiden:

ABCDEFGH
45Wet inzake de wisselkantoren23c1  twee miljoen gulden€ 900 000
46Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 1eerste bedragf 1 000€ 453
47Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 1tweede bedragf 2 000€ 907
49Wet inzake de wisselkantorenbijlage artikel 1vierde bedragf 48 000€ 21 781

5. De rijen 70 tot en met 72 en 74 komen te luiden:

ABCDEFGH
70Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 199613c1  twee miljoen gulden€ 900 000
71Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996bijlage artikel 1eerste bedragf 1 000€ 453
72Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996bijlage artikel 1tweede bedragf 2 000€ 907
74Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996bijlage artikel 1vierde bedragf 48 000€ 21 781

6. Na rij 76 worden zeven nieuwe rijen tussengevoegd, luidende:

ABCDEFGH
76aWet op het consumentenkrediet31  negentigduizend gulden€ 40 000
76bWet op het consumentenkrediet32  negentigduizend guldens€ 40 000
76cWet op het consumentenkrediet33 derdevijfduizend gulden€ 2 500
76dWet op het consumentenkrediet281 eerstetweeduizend gulden€ 1 000
76 eWet op het consumentenkrediet282 eerstetweeduizend gulden€ 1 000
76fWet op het consumentenkrediet321 eerstetweeduizend gulden€ 1 000
76gWet op het consumentenkrediet454 eerstevijfhonderd gulden€ 200

7. De rijen 77 tot en met 80 en 82 komen te luiden:

ABCDEFGH
77Wet toezicht beleggingsinstellingen33d1 eerstetwee miljoen gulden€ 900 000
78Wet toezicht beleggingsinstellingen33d1 tweedetwee miljoen gulden€ 900 000
79Wet toezicht beleggingsinstellingenbijlage artikel 1eerste bedragf 1 000€ 453
80Wet toezicht beleggingsinstellingenbijlage artikel 1tweede bedragf 2 000€ 907
82Wet toezicht beleggingsinstellingenbijlage artikel 1vierde bedragf 48 000€ 21 781

8. De rijen 92 tot en met 94 en 97 komen te luiden:

ABCDEFGH
92Wet toezicht effectenverkeer 199548d1  twee miljoen gulden€ 900 000
93Wet toezicht effectenverkeer 1995bijlage artikel 1eerste bedragf 1 000€ 453
94Wet toezicht effectenverkeer 1995bijlage artikel 1tweede bedragf 2 000€ 907
97Wet toezicht effectenverkeer 1995bijlage artikel 1vijfde bedragf 48 000€ 21 781

9. In de rijen 107 tot en met 117 wordt «Wet toezicht kredietwezen» vervangen door: Wet toezicht kredietwezen 1992.

10. Na rij 117 worden de rijen 100 tot en met 143 vernummerd tot 118 tot en met 161.

11. In de rijen 118 tot en met 120 (nieuw) wordt «Wet toezicht kredietwezen» vervangen door: Wet toezicht kredietwezen 1992.

12. De rijen 107 tot en met 109 en 111 komen te luiden:

ABCDEFGH
107Wet toezicht kredietwezen 199290d1  twee miljoen gulden€ 900 000
108Wet toezicht kredietwezen 1992bijlage Artikel 1 eerste bedragf 1 000€ 453
109Wet toezicht kredietwezen 1992bijlage Artikel 1 tweede bedragf 2 000€ 907
111Wet toezicht kredietwezen 1992bijlage Artikel 1 vierde bedragf 48 000€ 21 781

13. De rijen 122 tot en met 125 (nieuw) en 127 (nieuw) komen te luiden:

ABCDEFGH
122Wet toezicht natura-uitvaartverzekerings Bedrijf93d1  twee miljoen gulden€ 900 000
123Wet toezicht natura- uitvaartverzekerings- Bedrijf93d5  twee miljoen gulden€ 900 000
124Wet toezicht natura- uitvaartverzekerings- bedrijfbijlage artikel 1eerste bedragf 1 000€ 453
125Wet toezicht natura- uitvaartverzekerings- bedrijfbijlage artikel 1tweede bedragf 2 000€ 907
127Wet toezicht natura- uitvaartverzekerings-bedrijfbijlage artikel 1vierde bedragf 48 000€ 21 781

14. Na rij 138 (nieuw) worden drie rijen tussengevoegd, luidende:

ABCDEFGH
138aWet toezicht verzekeringsbedrijf 1993147k1  400 miljoen gulden€ 181 512 086,44
138bWet toezicht verzekeringsbedrijf 1993147k1a 200 miljoen gulden€ 90 756 043,22
138cWet toezicht verzekeringsbedrijf 1993147k1b 200 miljoen gulden€ 90 756 043,22

15. De rijen 139 tot en met 142 (nieuw) en 144 (nieuw) komen te luiden:

ABCDEFGH
139Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993188d1  twee miljoen gulden€ 900 000
140Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993188d5  twee miljoen gulden€ 900 000
141Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 1eerste bedragf 1 000€ 543
142Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 1tweede bedragf 2 000€ 907
144Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 1vierde bedragf 48 000€ 21 781

F

Aan Hoofdstuk 4 Ministerie van Financiën wordt een artikel 3 toegevoegd, luidende:

Artikel 3

Artikel 1, derde lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 vervalt.

G

In Hoofdstuk 5 Ministerie van Justitie wordt de tabel in artikel 1 gewijzigd als volgt:

1. Rij 19 komt te luiden:

ABCDEFGH
19Faillissementswet281d   f 1 000€ 450

2. Rij 20 komt te luiden:

ABCDEFGH
20Gerechtsdeurwaarderswet432c f  10 000een geldboete van de derde categorie

3. De rijen 27 tot en met 28 komen te luiden:

ABCDEFGH
27Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften232  tien gulden€ 4
28Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften25   vijfentwintig gulden€ 11

4. Rij 39 vervalt

5. Rij 40 komt te luiden:

ABCDEFGH
40Wet op de justitiële documentatie43  tweehonderd vijftig gulden€ 113

6. De rijen 48 en 49 vervallen

7. Rij 57 komt te luiden:

ABCDEFGH
57Wet op de rechterlijke organisatie4422 honderd gulden€ 45

8. Na rij 57 wordt een rij tussengevoegd, luidend:

ABCDEFGH
57aWet op de rechterlijke organisatie566b honderd gulden€ 45

9. De rijen 59 tot en met 60 vervallen.

10. De rijen 67 tot en met 68 komen te luiden:

ABCDEFGH
67Wet overdracht ten uitvoerlegging strafvonnissen352  vijftig gulden€ 22,50
68Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus151  vijfentwintigduizend gulden€ 11 250

11. De rijen 164 tot en met 167 komen te luiden:

ABCDEFGH
164Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie51  f 0,50€ 2
165Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie52 eerste bedragf 1 000€ 450
166Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie53 eerste bedragf 1 000€ 450
167Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie53 tweede bedragf 10 000€ 4 500

12. De rijen 172 tot en met 180 komen te luiden:

ABCDEFGH
172Wetboek van Strafrecht232  vijf gulden€ 2
173Wetboek van Strafrecht234 1e categorievijfhonderd gulden€ 225
174Wetboek van Strafrecht234 2e categorievijfduizend gulden€ 2 250
175Wetboek van Strafrecht234 3e categorietienduizend gulden€ 4 500
176Wetboek van Strafrecht234 4e categorievijfentwintigduizend gulden€ 11 250
177Wetboek van Strafrecht234 5e categoriehonderdduizend gulden€ 45 000
178Wetboek van Strafrecht234 6e categorieéén miljoen€ 450 000
179Wetboek van Strafrecht24a1 eerste bedragvijfhonderd gulden€ 225
180Wetboek van Strafrecht24a1 tweede bedraghonderd gulden€ 45

13. Rij 184 komt te luiden:

ABCDEFGH
184Wetboek van Strafrecht742a vijf gulden€ 2

14. De rijen 186 tot en met 188 komen te luiden:

ABCDEF1H
186Wetboek van Strafrecht77f3  vijfduizend gulden€ 2 250
187Wetboek van Strafrecht77l1 eerste bedragvijf gulden€ 2
188Wetboek van Strafrecht77l1 tweede bedragvijfduizend gulden€ 2 250

15. De rijen 191 tot en met 192 komen te luiden:

ABCDEF1H
191Wetboek van Strafvordering5581  f 500€ 225
192Wetboek van Strafvordering558a c f 500€ 225

H

In Hoofdstuk 6 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, wordt de tabel gewijzigd als volgt:

De rijen 11 tot en met 20 vervallen.

I

In Hoofdstuk 7 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, wordt de tabel in artikel 1 gewijzigd als volgt:

1. De rijen 1 tot en met 6 komen te luiden:

ABCDEFGH
1Mediawet39g3a f 2 500€ 1 125
2Mediawet39g3beerste bedragf 2 500€ 1 125
3Mediawet39g3btweede bedragf 5 000€ 2 250
4Mediawet39g3ceerste bedragf 5 000€ 2 250
5Mediawet39g3ctweede bedragf 7 500€ 3 375
6Mediawet39g3d f 7 500€ 3 375

2. De rijen 9 tot en met 11 komen te luiden:

ABCDEFGH
9Mediawet1351 eerste bedragf 200 000€ 90 000
10Mediawet1351 tweede bedragf 50 000€ 22 500
11Mediawet1353  f 200 000€ 90 000

3. De rijen 19 en 20 komen te luiden:

ABCDEFGH
19Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek7.431  f 2 930€ 1 329,58
20Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek7.432  f 2 930€ 1 329,58

J

In Hoofdstuk 8 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wordt de tabel in artikel 1 gewijzigd als volgt:

1. In de rijen 7 en 8 wordt «Arbeidsomstandighedenwet» telkens vervangen door: Arbeidsomstandighedenwet 1998

2. Na rij 8 wordt een rij tussengevoegd luidend:

ABCDEFGH
8aCoördinatiewet sociale verzekering61s f 1 736,–€ 788

3. Rij 14 vervalt.

4. Na rij 16 wordt een rij tussengevoegd luidend:

ABCDEFGH
16aPensioen- en spaarfondsenwet23c5  twee miljoen gulden€ 907 560

5. Rij 22 komt te luiden:

ABCDEFGH
22Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling21c1  twee miljoen gulden€ 907 560

6. Na rij 23 wordt een rij tussengevoegd, luidend:

ABCDEFGH
23aWet financiering Abw, IOAW en IOAZ81  f 15,–€ 6,81

7. Rij 24 komt te luiden:

ABCDEFGH
24Wet financiering volksverzekeringen324  f 250 miljoen€ 113 445 054

8. Na rij 24 worden vijf rijen tussengevoegd luidende:

ABCDEFGH
24aWet financiering volksverzekeringen44a2c f 4,915 miljard€ 2 230 329 762
24bWet financiering volksverzekeringen533a f 0,564 miljard€ 255 932 042
24cWet financiering volksverzekeringen533b f 0,061 miljard€ 27 680 593
24dWet inkomensvoorziening kunstenaars2a  eerste bedragf 15 000,–€ 6 807
24eWet inkomensvoorziening kunstenaars2a  tweede bedragf 60 000,–€ 27 227

9. Rij 34 komt te luiden:

ABCDEFGH
34Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering75e5  f 10 000€ 11 344

10. Na rij 34 wordt een rij tussengevoegd luidend:

ABCDEFGH
34aWet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000201  twee miljoen gulden€ 907 560

10. De rijen 38 en 39 vervallen.

K

In Hoofdstuk 9 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, wordt de tabel in artikel 1 gewijzigd als volgt:

1. Rij 2 komt te luiden:

ABCDEFGH
2Loodsenwet281b vijfduizend gulden€ 2 250

2. Rij 10 komt te luiden:

ABCDEFGH
10Postwet15b2  1 miljoen gulden€ 450 000

3. Rij 11 komt te luiden:

ABCDEFGH
11Spoorwegwet542 eerstef 10 000€ 4 500

4. De rijen 14 en 15 komen te luiden:

ABCDEFGH
14Telecommunicatiewet15.41  een miljoen gulden€ 450 000
15Telecommunicatiewet15.42  een miljoen gulden€ 450 000

5. Rij 16 komt te luiden:

ABCDEFGH
16Waterschapswet1221  naar beneden afgerond op gehele guldensniet afgerond

6. Rij 17 komt te luiden:

ABCDEFGH
17Waterstaatswet 190012b2  f 3 500€ 1 750

L

In Hoofdstuk 10 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, wordt de tabel in artikel 1 gewijzigd als volgt:

1. De rijen 1 tot en met 3 komen te luiden:

ABCDEFGH
1Infectieziektenwet321  200 gulden€ 90
2Infectieziektenwet322  200 gulden€ 90
3Infectieziektenwet323  200 gulden€ 90

2. Rij 7 komt te luiden:

ABCDEFGH
7Warenwet32a2  f 10 000€ 4 500

3. De rijen 13,30 tot en met 35 komen te luiden:

ABCDEFGH
13Wet buitengewoon pensioen 1940–194587 eerste bedragtweeduizend zevenhonderd gulden€ 1 225,21
30Wet buitengewoon pensioen 1940–1945202 eerste bedrag vijftien honderd gulden€ 680,67
31Wet buitengewoon pensioen 1940–1945202 tweede bedrag zeven honderd vijftig gulden€ 340,34
32Wet buitengewoon pensioen 1940–1945203 eerste bedrag duizend gulden€ 453,78
33Wet buitengewoon pensioen 1940–1945203 tweede bedrag duizend gulden€ 453,78
34Wet buitengewoon pensioen 1940–1945203 derde bedrag duizend gulden€ 453,78
35Wet buitengewoon pensioen 1940–1945204  zeven honderd en vijftig gulden€ 340,34

4. De rijen 39 tot en met 44 komen te luiden:

ABCDEFGH
39Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet232 eerste bedragf 1 500€ 680,67
40Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet232 tweede bedragf 750€ 340,34
41Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet233 eerste bedragf 1 000€ 453,78
42Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet233 tweede bedragf 1 000€ 453,78
43Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet233 derde bedragf 1 000€ 453,78
44Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet234  f 750€ 340,34

5. De rijen 47 en 64 tot en met 69, komen te luiden:

ABCDEFGH
47Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers73 eerste bedragtweeduizend zeven honderd gulden€1 225,21
64Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers202 eerste bedragvijftien honderd gulden€ 680,67
65Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers202 tweede bedragzeven honderd vijftig gulden€ 340,34
66Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers203 eerste bedragéénduizend gulden€ 453,78
67Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers203 tweede bedragduizend gulden€ 453,78
68Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers203 derde bedragduizend gulden€ 453,78
69Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers204  zeven honderd vijftig gulden€ 340,34

6. Rij 75 komt te luiden:

ABCDEFGH
75Wet geneesmiddelenprijzen111  f 100 000,–€ 45 000

7. Rij 76 komt te luiden:

ABCDEFGH
76Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg481c tienduizend gulden€ 4 500

8. Na rij 80 worden negentien rijen tussengevoegd, luidende:

ABCDEFGH
80aZiekenfondswet3c6a f 2 987€  1 355
80bZiekenfondswet3c6b, 1°eerste bedragf 263€ 119
80cZiekenfondswet3c6b, 1°tweede bedragf 3 538€ 1 605
80dZiekenfondswet3c6b, 2° f 1 073€ 487
80eZiekenfondswet3c6c f 2 070€ 939
80fZiekenfondswet3c6deerste bedragf 263€ 119
80gZiekenfondswet3c6dtweede bedragf 3 538€ 1 605
80hZiekenfondswet3c6feerste bedragf 6 179€ 2 804
80iZiekenfondswet3c6ftweede bedragf 2 283€ 1 036
80jZiekenfondswet3c6fderde bedragf 6179€ 2 804
80kZiekenfondswet3c6fvierde bedragf 2 283€ 1 036
80lZiekenfondswet3c6fvijfde bedragf 12 358€ 5 608
80mZiekenfondswet3c6fzesde bedragf 4 566€ 2 072
80nZiekenfondswet3c8a, 1°eerste bedragf 263€ 119
80oZiekenfondswet3c8a, 1°tweede bedragf 3 538€ 1 605
80pZiekenfondswet3c8a, 2° f 1 073€ 487
80qZiekenfondswet3c9  f 695€ 315
80rZiekenfondswet3c12  f 1 073€ 487
80sZiekenfondswet3d8  f 2 987€ 1 355

M

In Hoofdstuk 11 Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, wordt de tabel in artikel 1 gewijzigd als volgt:

1. Na rij 2 worden zestien rijen tussengevoegd luidende:

ABCDEFGH
2aHuursubsidiewet1a1a f 2 987€  1 355
2bHuursubsidiewet1a1b1ef 263€ 119
2cHuursubsidiewet1a1b1ef 3 538€ 1 605
2dHuursubsidiewet1a1b2ef 1 073€ 487
2eHuursubsidiewet1a1c f 2 070€ 939
2fHuursubsidiewet1a1d f 263€ 119
2gHuursubsidiewet1a1d f 3 538€ 1 605
2hHuursubsidiewet1a1f f 6 179€ 2 804
2iHuursubsidiewet1a1f f 2 283€ 1 036
2jHuursubsidiewet1a1f f 6 79€ 2 804
2kHuursubsidiewet1a1f f 2 283€ 1 036
2lHuursubsidiewet1a1f f 12 358€ 5 608
2mHuursubsidiewet1a1f f 4 566€ 2 072
2nHuursubsidiewet1a3a1ef 263€ 119
2oHuursubsidiewet1a3a1ef 3 538€ 1 605
2pHuursubsidiewet1a3a2ef 1 073€ 487

2. De rijen 10 tot en met 19 komen te luiden:

ABCDEFGH
10Huursubsidiewet131a f 1 193€  541,36
11Huursubsidiewet131b f 658€ 298,59
12Huursubsidiewet141a f 37 350€ 16 948,69
13Huursubsidiewet141b f 50 050€ 22 711,70
14Huursubsidiewet141c f 33 150€ 15 042,81
15Huursubsidiewet141d f 43 250€ 19 625,99
16Huursubsidiewet151a f 40 500€ 18 378,10
17Huursubsidiewet151b f 77 571€ 35 200
18Huursubsidiewet151c f 69 250€ 31 424,28
19Huursubsidiewet151d f 95 900€ 43 517,52

3. De rijen 23 tot en met 31 komen te luiden:

ABCDEFGH
23Huursubsidiewet172  f 366€ 166 ,08
24Huursubsidiewet181a f 33 050€ 14 997,44
25Huursubsidiewet181b f 44 700€ 20 283,98
26Huursubsidiewet181c f 32 550€ 14 770,55
27Huursubsidiewet181d f 41 700€ 18 922,64
28Huursubsidiewet182  f 744€ 337,61
29Huursubsidiewet201  f 658€ 298,59
30Huursubsidiewet202a f 942€ 427,46
31Huursubsidiewet202b f 1 010€ 458,32

4. Rij 40 komt te luiden:

ABCDEFGH
40Huursubsidiewet364  f 500€ 225

5. Na rij 40 worden twee rijen tussengevoegd luidende:

ABCDEFGH
40aHuursubsidiewet56a e f 77 571€ 35 200
40bHuursubsidiewet56a e f 59 700€ 27 090,68

6. Na rij 41 worden zevenendertig rijen tussengevoegd ,luidende:

ABCDEFGH
41aWet bevordering eigenwoningbezit1a1a f 2 987€ 1 355
41bWet bevordering eigenwoningbezit1a1b1ef 263€ 119
41cWet bevordering eigenwoningbezit1a1b1ef 3 538€ 1 605
41dWet bevordering eigenwoningbezit1a1b2ef 1 073€ 487
41eWet bevordering eigenwoningbezit1a1c f 2 070€ 939
41fWet bevordering eigenwoningbezit1a1d f 263€ 119
41gWet bevordering eigenwoningbezit1a1d f 3 538€ 1 605
41hWet bevordering eigenwoningbezit1a1f f 6 179€ 2 804
41iWet bevordering eigenwoningbezit1a1f f 2 283€ 1 036
41jWet bevordering eigenwoningbezit1a1f f 6 179€ 2 804
41kWet bevordering eigenwoningbezit1a1f f 2 283€ 1 036
41lWet bevordering eigenwoningbezit1a1f f 12 358€ 5 608
41mWet bevordering eigenwoningbezit1a1f f 4 566€ 2 072
41nWet bevordering eigenwoningbezit1a3a1ef 263€ 119
41oWet bevordering eigenwoningbezit1a3a1ef 3 538€ 1605
41pWet bevordering eigenwoningbezit1a3a2ef 1 073€ 487
41qWet bevordering eigenwoningbezit81a f 37 350€ 16 948,69
41rWet bevordering eigenwoningbezit81b f 50 050€ 22 711,70
41sWet bevordering eigenwoningbezit81c f 33 150€ 15 042,81
41tWet bevordering eigenwoningbezit81d f 43 250€ 19 625,99
41uWet bevordering eigenwoningbezit91a f 40 500€ 18 378,10
41vWet bevordering eigenwoningbezit91b f 77 571€ 35 200
41wWet bevordering eigenwoningbezit91c f 69 250€ 31 424,28
41xWet bevordering eigenwoningbezit91d f 95 900€ 43 517,52
41yWet bevordering eigenwoningbezit111b3ef 3 500€ 1 588,23
41zWet bevordering eigenwoningbezit111b4ef 2 200€ 998,32
41aaWet bevordering eigenwoningbezit262  f 100 000€ 50 000
41bbWet bevordering eigenwoningbezit28 c f 3 500€ 1588,23
41ccWet bevordering eigenwoningbezit28 d f 2 200€ 998,32
41ddWet bevordering eigenwoningbezit291  f 224€ 101,65
41eeWet bevordering eigenwoningbezit306  guldenseuro's
41ffWet bevordering eigenwoningbezit311  f 336€ 152,47
41ggWet bevordering eigenwoningbezit405Pm f 100 000€ 50 000
41hhWet bevordering eigenwoningbezit405Pmt f 100 000€ 50 000
41iiWet bevordering eigenwoningbezit504  f 500€ 225
41jjWet bevordering eigenwoningbezit63a f f 77 571€ 35 200
41kkWet bevordering eigenwoningbezit63a f f 59 700€ 27 090,68

7. Rij 45 komt te luiden:

ABCDEFGH
45Wet milieubeheer15.262a f 500€ 225

N

In Hoofdstuk 11 Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer wordt Artikel 3 wordt vervangen door:

Artikel 3

Voor het subsidietijdvak dat loopt tot en met 30 juni 2002 wordt de huursubsidie berekend in guldens, met toepassing van de Huursubsidiewet zoals die luidde op 31 december 2001. Het eindbedrag wordt omgerekend in euro's.

O

In Hoofdstuk 11 Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer wordt een Artikel 5 ingevoegd luidende:

Artikel 5

Indien het bij koninklijke boodschap van 23 mei 2001 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Huursubsidiewet (introductie van het beperkt Huursubsidiebericht voor bepaalde huurders) (Kamerstukken II 2000–2001, 27 752), nadat het tot wet is verheven, in werking treedt:

a. vervallen in artikel 1 van hoofdstuk II van dit wetsvoorstel de onderdelen 51 tot en met 53 en worden de volgende onderdelen ingevoegd:

ABCDEFGH
23aHuursubsidiewet173a f 4€ 1,82
23bHuursubsidiewet173b f 8€ 3,632
28aHuursubsidiewet183a f 4€ 1,82
28bHuursubsidiewet183b f 5€ 2,27
28cHuursubsidiewet183c f 8€ 3,63
28dHuursubsidiewet183d f 10€ 4,54

b. worden in artikel III, eerste lid van het in de aanhef genoemde wetsvoorstel de bedragen «f 24» en «f48» vervangen door onderscheidenlijk «€ 10,89» en «€ 21,78».

P

In Hoofdstuk 12 komt artikel 4 te luiden:

Artikel 4

1. Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2002

2. Indien het bij koninklijke boodschap van 2 maart 2000 ingediende voorstel van wet, houdende tijdelijke regels inzake het raadgevend correctief referendum (Tijdelijke referendumwet) (Kamerstukken II, 2000–20 001, 27 034) tot wet is verheven en deze wet is bekrachtigd op of na de datum waarop de Tijdelijke referendumwet in werking is getreden, treedt deze wet onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet in werking met ingang van 1 januari 2002.

3. Toelichting

Algemeen

1. Inleiding

Mede namens mijn ambtgenoot van Justitie, wordt hierna het volgende opgemerkt.

Deze Nota van wijziging op de Aanpassingswet euro (TK 2000–2001, 27 472) is nodig om een aantal redenen. Er zijn bedragen in wettelijke bepalingen die na het tot standkomen van de Aanpassingswet euro veranderd zijn. Ook zijn er inmiddels bedragen bijgekomen in nieuwe wetten die nog niet aangepast zijn aan de euro. En tenslotte vormt de wijziging in de berekeningsmethode van de aanpassing van de boetemaxima en de boetetarieven een belangrijk aandeel van deze nota van wijziging. Het besluit van de ministerraad van 9 maart 2001 om alle boetebedragen naar beneden af te ronden heeft geresulteerd in een voor bijna alle ministeries eensluidende berekening, waarvan de Kamer bij brief van 30 mei 2001 op de hoogte is gesteld. Alleen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wijkt af. SZW had reeds zijn boetemaxima technisch aangepast en rekenkundig afgerond. Hierover is de Tweede Kamer geïnformeerd. SZW heeft besloten deze boetemaxima te handhaven, mede om uitvoeringstechnische redenen (veel geautomatiseerde systemen waren reeds aan de aangekondigde bedragen aangepast).

De uiteenlopende bedragen van de absolute minimumboetes zijn gelijkgetrokken op een niveau van € 2.

De toelichting op deze nota van wijziging bevat naast de gewijzigde bedragen in guldens ook de technisch omgerekende bedragen in euro, de eindbedragen in euro, voor zover ze zijn afgerond, en een korte motivering waarom afronding noodzakelijk is. Voor zover een korte motivering onder J niet mogelijk is, worden de bedragen afzonderlijk toegelicht na de tabel

A

De aanduiding «EUR» wordt vervangen door het gangbare symbool €.

B

Hoofdstuk 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

ABCDEFGHIJ
NrWetArtikellidOnderdeelVolzinhuidige tekstnieuwe tekstniet afgerond bedragreden afronding
106Wet subsidiëring politieke partijen161a f 2 500,–€ 1 125€ 1 134,45boete-maximum
107Wet subsidiëring politieke partijen161beerste bedragf 2 500,–€ 1 125€ 1 134,45boete-maximum
108Wet subsidiëring politieke partijen161btweede bedragf 5 000,–€ 2 250€ 2 268,90boete-maximum
109Wet subsidiëring politieke partijen161ceerste bedragf 5 000,–€ 2 250€ 2 268,50boete-maximum
110Wet subsidiëring politieke partijen161ctweede bedragf 7 500€ 3 375€ 3 403,35boete-maximum
111Wet subsidiëring politieke partijen161d f 7 500€ 3 375€ 3 403,35boete-maximum

C

Hoofdstuk 2 Ministerie van Defensie

ABCDEFGHIJ
NrWetArtikellidOnderdeelVolzinhuidige tekstnieuwe tekstniet afgerond bedragreden afronding
5Wet gewetens-bezwaren militaire dienst311b twee gulden en vijftig cents€ 2€ 1,13minimum-boete

D

Hoofdstuk 3 Ministerie van Economische Zaken

1.

ABCDEFGHIJ
NrWetArtikellidOnderdeelVolzinhuidige tekstnieuwe tekstniet afgerond bedragreden afronding
11Mededingingswet311  f 1 miljoen€ 450 000€ 453 780,22boete-maximum
12Mededingingswet571  f 10 000,–€ 4 500€ 4 537,80boete-ma ximum
13Mededingingswet69   f 10 000,–€ 4 500€ 4 537,80boete-max imum
14Mededingingswet71   f 10 000,–€ 4 500€ 4 537,80boete-max imum
15Mededingingswet72   f 50 000,–€ 22 500€ 22 689,01boete-maximum
16Mededingingswet731a f 50 000,–€ 22 500€ 22 689,01boete-maximum
17Mededingingswet741a f 50 000,–€ 22 500€ 22 689,01boete-maximum

4. Het Ministerie van Financiën zal per 1 januari 2002 verantwoordelijk zijn voor de Wet op het consumentenkrediet.

E

Hoofdstuk 4 Ministerie van Financiën

1.

ABCDEFGHIJ
NrWetArtikellidOnderdeelVolzinhuidige tekstnieuwe tekstniet afgerond bedragreden afronding
32Wet financiële betrekkingen buitenland 19949c1  twee miljoen gulden€ 900 000€ 907 560,43boete-maximum
33Wet financiële betrekkingen buitenland 1994bijlage artikel 1 lid 1eerste bedragf 5 00€ 2 268€ 2 268,90boetetarief
34Wet financiële betrekkingen buitenland 1994bijlage artikel 1 lid 1tweede bedragf 10 000€ 4 537€ 4 537,80boetetarief

2.

ABCDEFGH
41Wet financiering decentrale overheden32  661 113 gulden€ 300 000

De Wet financiering lagere overheid is vervangen door de Wet financiering decentrale overheden. In deze wet is een ander guldenbedrag weergegeven dan in eerdergenoemde wet.

3.

ABCDEFGHI
44Wet identificatie bij financiële dienstverlening 199324  vijfentwintigduizend gulden€ 10 000€ 11 344,51

Met de bedragen genoemd in de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 wordt aangesloten bij de bedragen zoals deze staan vermeld in de indicatorenlijst behorende bij de Wet melding ongebruikelijke transacties. De indicatorenlijst is recentelijk aangepast aan de invoering van de euro. Bij deze aanpassing is niet volstaan met technische omrekening van gulden – naar eurobedragen, maar is er tevens uit beleidsoverwegingen voor gekozen om de bedragen te verlagen, om op deze wijze meer transacties onder het bereik van de Wet melding ongebruikelijke transacties te krijgen. Bij de omzetting van de bedragen in de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 is aangeknoopt bij de in de indicatorenlijst gehanteerde bedragen, om zodoende te voorkomen dat bij een eventuele melding niet de juiste identificatiegegevens voorhanden zijn. Het guldenbedrag in artikel 4 lid 1 van de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 is vervallen door een wetswijziging van 28 januari 2000. Bij dezelfde wijziging is in artikel 2 een guldenbedrag opgenomen in het vierde lid.

4.

ABCDEFGHIJ
45Wet inzake de wisselkantoren23c1  twee miljoen gulden€ 900 000€ 907 560,43boete-maximum
46Wet inzake de wisselkantorenBijlage artikel 1eerste bedragf 1 000€ 453€ 453,78boetetarief
47Wet inzake de wisselkantorenBijlage artikel 1tweede bedragf 2 000€ 907€ 907,56boetetarief
49Wet inzake de wisselkantorenBijlage artikel 1vierde bedragf 48 000€ 21 781€ 21 781,45boetetarief

5.

ABCDEFGHIJ
70Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 199613c1  twee miljoen gulden€ 900 000€ 907 560,43boete-maximum
71Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996Bijlage artikel 1eerste bedragf 1 000€ 453€ 453,78boetetarief
72Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996Bijlage artikel 1tweede bedragF 2 000€ 907€ 907,56boetetarief
74Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996bijlage artikel 1vierde bedragf 48 000€ 21 781€ 21 781,45boetetarief

6. Het Ministerie van Financiën is per 1 januari 2002 verantwoordelijk voor de Wet op het consumentenkrediet

ABCDEFGHIJ
77Wet toezicht beleggings-instellingen33d1 eerstetwee miljoen gulden€ 900 000€ 907 560,43boete-maximum
78Wet toezicht beleggings-instellingen33d1 tweedetwee miljoen gulden€ 900 000€ 907 560,43boete-maximum
79Wet toezicht beleggings-instellingenbijlage artikel 1eerste bedragf 1000€ 453€ 453,78boetetarief
80Wet toezicht beleggings-instellingenbijlage artikel 1tweede bedragf 2000€ 907€ 907,56boetetarief
82Wet toezicht beleggings-instellingenbijlage artikel 1vierde bedragf 48 000€ 21 781€ 21 781,45boetetarief

7.

ABCDEFGHIJ
92Wet toezicht effectenverkeer 199548d1  twee miljoen gulden€ 900 000€ 907 560,43boete-maximum
93Wet toezicht effectenverkeer 1995bijlage artikel 1eerste bedragf 1 000€ 453€ 453,78boetetarief
94Wet toezicht effectenverkeer 1995bijlage artikel 1tweede bedragf 2 000€ 907€ 907,56boetetarief
97Wet toezicht effectenverkeer 1995bijlage artikel 1vijfde bedragf 48 000€ 21 781€ 21 781,45boetetarief

8. In de rijen 107 tot en met 117 wordt «Wet toezicht kredietwezen» vervangen door: Wet toezicht kredietwezen 1992. Hiermee wordt de juiste benaming van de wet weergegeven.

9. Na rij 117 worden de rijen 100 tot en met 143 vernummerd tot 118 tot en met 161. In de aanpassingswet liep de nummering na rij 117 niet op een juiste wijze door. Dat wordt hiermee hersteld.

10. In de rijen 118 tot en met 120 (nieuw) wordt «Wet toezicht kredietwezen» vervangen door: Wet toezicht kredietwezen 1992. Hiermee wordt de juiste benaming van de wet weergegeven.

11.

ABCDEFGHIJ
107Wet toezicht kredietwezen 199290d1  twee miljoen gulden€ 900 000€ 907 560,43boete-maximum
108Wet toezicht kredietwezen 1992bijlage artikel 1eerste bedragf 1 000€ 453€ 543,78boetetarief
109Wet toezicht kredietwezen 1992bijlage artikel 1tweede bedragf 2 000€ 907€ 907,56boetetarief
111Wet toezicht kredietwezen 1992bijlage artikel 1vierde bedragf 48 000€ 21 781€ 21 781,45boetetarief

12.

ABCDEFGHIJ
122Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf93d1  twee miljoen gulden€ 900 000€ 907 560,43boete-maximum
123Wet toezicht natura- uitvaartverzekeringsbedrijf93d5  twee miljoen gulden€ 900 000€ 907 560,43boete-maximum
124Wet toezicht natura- uitvaartverzekeringsbedrijfbijlage artikel 1eerste bedragf 1 000€ 453€ 453,78boetetarief
125Wet toezicht natura- uitvaartverzekeringsbedrijfbijlage artikel 1tweede bedragf 2 000€ 907€ 907,56boetetarief
127Wet toezicht natura- uitvaartverzekeringsbedrijfbijlage artikel 1vierde bedragf 48 000€ 21 781€ 21 781,45boetetarief

13.

ABCDEFGHIJ
139Wet toezicht verzekeringsbedrijf188d1  twee miljoen gulden€ 900 000€ 907 560,43boete-maximum
140Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993188d5  twee miljoen gulden€ 900 000€ 907 560,43boetemaximum
141Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 1eerste bedragf 1 000€ 543€ 543,78boetebedrag
142Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 1tweede bedragf 2 000€ 907,56€ 907boetebedrag
144Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993bijlage artikel 1vierde bedragf 48 000€ 21 781,45€ 21 781boetebedrag

Door de inwerkingtreding van de Wet van 13 december 2000 tot wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 teneinde darin een opvanginstrument voor levensverzekeraars op te nemen (Stb. 2001, 73), zijn in de Wet toezicht verzekeringsbedrijf nog drie extra bedragen toegevoegd die in deze wet worden omgezet.

F

Dit artikel is niet meer relevant aangezien deze bepaling de waarde van de ECU beschrijft.

G

Hoofdstuk 5 Ministerie van Justitie

1.

ABCDEFGHIJ
NrWetArtikellidOnderdeelVolzinhuidige tekstnieuwe tekstniet afgerond bedragreden afronding
19Faillissementswet281d   f 1 000€ 450€453,78bevoegdheidsgrens

Het bedrag onder H was foutief weergegeven.

2.

ABCDEFGHIJ
20Gerechtsdeur-waarderswet432c f 10 000een geldboete van de derde categorie€ 4 537,80boetemaximum

De Gerechtsdeurwaarderswet zal naar verwachting op 1 juli 2001 in werking treden.

3.

ABCDEFGHIJ
27Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften232  tien gulden€ 4€ 4,54boetemaximum
28Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften25   vijfentwintig gulden€ 11€ 11,34boetemaximum

5.

ABCDEFGHIJ
40Wet op de justitiële documentatie43  tweehonderd vijftig gulden€ 113€ 113,45boetemaximum

7.

ABCDEFGHIJ
57Wet op de rechterlijke organisatie4422 honderd gulden€ 45€ 45,38boetemaximum

8.

ABCDEFGHIJ
57aWet op de rechterlijke organisatie566b honderd gulden€ 45€ 45,38boetemaximum

10.

ABCDEFGHIJ
67Wet overdracht ten uitvoerlegging strafvonnissen352  vijftig gulden€ 22.50€ 22,69boeteminimum
68Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherche bureaus151  vijfentwintigduizend gulden€ 11 250€ 11 344,51boetemaximum

11.

ABCDEFGHIJ
164Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie51  f 0,50€ 2€ 0,23boeteminimum
165Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie52 eerste bedragf 1 000€ 450€ 543,78boetemaximum
166Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie53 eerste bedragf 1 000€ 450€ 453,78boetemaximum
167Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie53 tweede bedragf 10 000€ 4 500€ 4 537,80boetemaximum

12.

ABCDEFGHIJ
172Wetboek van Strafrecht232  vijf gulden€ 2€ 2,27boeteminimum
173Wetboek van Strafrecht234 1e categorievijfhonderd gulden€ 225€ 226,89boete- maximum
174Wetboek van Strafrecht234 2e categorievijfduizend gulden€ 2 250€ 2 268,90boete- maximum
175Wetboek van Strafrecht234 3e categorietienduizend gulden€ 4 500€ 4 537,80boete-maximum
176Wetboek van Strafrecht234 4e categorievijfentwintigduizend gulden€ 11 250€ 11 344,51boete-maximum
177Wetboek van Strafrecht234 5e categoriehonderd duizend gulden€ 45 000€ 45 378,02boete-maximum
178Wetboek van Strafrecht234 6e categorieéén miljoen€ 450 000€ 453 780,22boete-maximum
179Wetboek van Strafrecht24a1 eerste bedragvijfhonderd gulden€ 225€ 226,89boete-maximum
180Wetboek van Strafrecht24a1 tweede bedraghonderd gulden€ 45€ 45,38grensbedrag

13.

ABCDEFGHIJ
186Wetboek van Strafrecht77f3  vijfduizend gulden€ 2 250€ 2268,90boetemaximum
187Wetboek van Strafrecht77l1 eerste bedragvijf gulden€ 2€ 2,27boeteminimum
188Wetboek van Strafrecht77l1 tweede bedragvijfduizend gulden€ 2 250€ 2268,90boetemaximum
ABCDEFGHIJ
191Wetboek van Strafvordering5581  f 500€ 225€ 226,89grensbedrag
192Wetboek van Strafvordering558a c f 500€ 225€ 226,89grensbedrag

H

In Hoofdstuk 6 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, wordt de tabel gewijzigd als volgt:

Rij 11 tot en met 20 vervallen.

Aangezien het wetsvoorstel tot wijziging van de meststoffenwet (Kamerstukken II 2001/02 27 276) goed op schema ligt, is aanpassing van de bedragen via de Aanpassingswet euro niet meer noodzakelijk.

I

In Hoofdstuk 7 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, wordt de tabel in artikel 1 gewijzigd als volgt:

1.

ABCDEFGHIJ
NrWetArtikellidOnderdeelVolzinhuidige tekstnieuwe tekstniet afgerond bedragreden afronding
1Mediawet39g3a f 2. 500€ 1 125€ 1 134,45boete-maximum
2Mediawet39g3beerste bedragf 2 500€ 1 125€ 1 134,45boete-maximum
3Mediawet39g3btweede bedragf 5 000€ 2 250€ 2 268,90boete-maximum
4Mediawet39g3ceerste bedragf 5 000€ 2 250€ 2 268,90boete-maximum
5Mediawet39g3ctweede bedragf 7 500€ 3 375€ 3 403,35boete-maximum
6Mediawet39g3d f 7 500€ 3 375€ 3 403,35boete-maximum
9Mediawet1351 eerste bedragf 200 000€ 90 000€ 90 756,04boete-maximum
10Mediawet1351 tweede bedragf 50 000€ 22 500€ 22 689,01boete-maximum
11Mediawet1353  f 200 000€ 90 000€ 90 756,04boete-maximum

J

Hoofdstuk 8 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1.

ABCDEFGHIJ
NrWetArtikellidOnderdeelVolzinhuidige tekstnieuwe tekstniet afgerond bedragreden afronding
8aCoördinatiewet sociale verzekering61s 1 736,–€ 788€ 787,76grensbedrag

2. Rij 14 vervalt. In de bepaling is geen bedrag meer opgenomen.

3.

ABCDEFGHIJ
16aPensioen- en spaarfondsenwet23c5  twee miljoen gulden€ 907 560€ 907 560,43boetemaximum

4.

ABCDEFGHIJ
22Wet betreffende verplichte deelneming in een beroeps-pensioenregeling21c1  twee miljoen gulden€ 907 560€ 907 560,43boetemaximum

7. Rij 24 betreft een correctie van een misstelling in het wetsvoorstel.

8.

ABCDEFGHIJ
24aWet financiering volksverzekeringen44a2c f 4,915 miljard€ 2 230 329 762 Drempelbedrag
24bWet financiering volks-verzekeringen533a f 0,564 miljard€ 255 932 042€ 255 932 041,80Drempelbedrag
24cWet financiering volks-verzekeringen533b f 0,061 miljard€ 27 680 593€ 27 680 593,18Drempelbedrag
24dWet inkomensvoorziening kunstenaars2a  eerste bedragf 15 000,–€ 6 807€ 6 806,70Drempelbedrag
24eWet inkomensvoorziening kunstenaars2a  tweede bedragf 60 000,–€ 27 227€ 27 226,81Drempelbedrag

9.

ABCDEFGHIJ
34Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering75e5  f 25 000€ 11 344€ 11  344,51Boetemaximum

10.

ABCDEFGHIJ
34aWet verplichte deelneming in een bedrijfstak-pensioenfonds 2000201  twee miljoen gulden€ 907 560€ 907 560,43Boetemaximum

K

Hoofdstuk 9 Ministerie van Verkeer en Waterstaat

1.

ABCDEFGHIJ
NrWetArtikellidOnderdeelVolzinhuidige tekstnieuwe tekstniet afgerond bedragreden afronding
2Loodsenwet281b 5 000 gulden€ 2 250€ 2 268,90boete-maximum

2.

ABCDEFGHIJ
10Postwet15b2  1 miljoen gulden€ 450 000€ 453 780,22boete-maximum

3.

ABCDEFGHIJ
11Spoorwegwet542 eerstef 10 000€ 4 500€ 4 537,80boete-maximum

4.

ABCDEFGHIJ
14Tele-communicatiewet15.41  een miljoen gulden€ 450 000€ 453 780,22boete-maximum
15Tele-communicatiewet15.42  een miljoen gulden€ 450 000€ 453 780,22boete-maximum

5.

ABCDEFGH
16Waterschapswet1221  naar beneden afgerond op gehele guldensniet afgerond

Op basis van het omslagstelsel zal de verplichte afronding van de belastingaanslagen inzake de waterschapsomslagen op gehele euro's in plaats van op gehele guldens leiden tot een relatief forse stijging van het belastingtarief. Het vervallen van de afrondingsregel gaat gezien het omslagstelsel vergezeld van een corresponderende daling van het belastingtarief. Het schrappen van de verplichte afronding heeft derhalve geen lastenstijging voor de belastingplichtigen ten gevolge. De verplichte afronding is bij nader inzien ook vanuit administratieve overwegingen ongewenst aangezien dit niet geldt en ook niet wordt toegepast voor de verontreinigingsheffing.

6.

ABCDEFGHI
17Waterstaatswet 190012b2  f 3500€ 1 750€ 1 588,23

Abusievelijk is het bedrag van f 3500,– in de verzamelwet gewijzigd in EUR 5000. Achtergrond hiervan was dat de competentiegrens van de kantonrechter (f 3500,–) hiermee werd opgetrokken en om aan te sluiten bij art. 38 van de Wet op de rechterlijke organisatie, maar hierbij zijn twee bedragen door elkaar gehaald. Art 38 bepaalt dat de kantonrechter tot f 10 000,– bevoegd is en dit bedrag wordt afgerond op € 5000. Het gaat in de Waterstaatswet 1900 echter niet om de afgrenzing tussen de competentie van de kantonrechter en de rechtbank Het bedrag van f 3500,– wordt nu € 1750, het bedrag dat ook in art. 38 is opgenomen.

L

Hoofdstuk 10 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1.

ABCDEFGHIJ
NrWetArtikellidOnderdeelVolzinhuidige tekstnieuwe tekstniet afgerondbedragreden afronding
1Infectie-ziektenwet321  200 gulden€ 90€ 90,76boete-maximum
2Infectie-ziektenwet322  200 gulden€ 90€ 90,76boete-maximum
3Infectie-ziektenwet323  200 gulden€ 90€ 90,76boete-maximum

2.

ABCDEFGHIJ
7Warenwet32a2  f 10 000€ 4 500€  4 537,80boete-maximum

3, 4, 5. In de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 (rijen 13, 30 tot en met 35), de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet (rijen 39 tot en met 44) en de Wet buitengewoon pensioen Zeelieden-oorlogsslachtoffers (rijen 47, 64 tot en met 69) zijn in de Aanpassingswet euro de bedragen in euro wegens automatiseringsredenen afgerond. Inmiddels is echter de verwerking van onafgeronde bedragen in euro's mogelijk.

6.

ABCDEFGHIJ
75Wet geneesmiddelenprijzen111  f 100 000,–€ 45 000€ 45 378,02boete-maximum

7.

ABCDEFGHIJ
76Wet op de beroepen in de individuele gezondheids-zorg481c tienduizend gulden€ 4 500€ 4 537,80boete-maximum

8.

ABCDEFGHIJ
80aZiekenfondswet3c6a f 2987€ 1  355€ 1 355,44 
80bZiekenfondswet3c6b, 1°Eerste bedragf 263€ 119€ 119,34 
80cZiekenfondswet3c6b, 1°tweede bedragf 3 538€ 1 605€ 1 605,47 
80dZiekenfondswet3c6b, 2° f 1073€ 487€ 486,91 
80eZiekenfondswet3c6c f 2070€ 939€ 939,33 
80fZiekenfondswet3c6deerste bedragf 263€ 119€ 119,34 
80gZiekenfondswet3c6dtweede bedragf 3 538€ 1 605€ 1 605,47 
80hZiekenfondswet3c6feerste bedragf 6 179€ 2 804€ 2 803,91 
80iZiekenfondswet3c6ftweede bedragf 2283€ 1 036€ 1 035,98 
80jZiekenfondswet3c6fderde bedragf 6179€ 2 804€ 2 803,91 
80kZiekenfondswet3c6fvierde bedragf 2 283€ 1 036€ 1 035,98 
80lZiekenfondswet3c6fvijfde bedragf 12 358€ 5 608€ 5 607,82 
80mZiekenfondswet3c6fzesde bedragf 4566€ 2 072€ 2071,96 
80nZiekenfondswet3c8a, 1°eerste bedragf 263€ 119€ 119,34 
80oZiekenfondswet3c8a, 1°tweede bedragf 3538€ 1 605€ 1 605,47 
80pZiekenfondswet3c8a, 2° f 1073€ 487€ 486,91 
80qZiekenfondswet3c9  f 695€ 315€ 315,38 
80rZiekenfondswet3c12  f 1073€ 487€ 486,91 
80sZiekenfondswet3d8  f 2987€ 1 355€ 1 355,44 

Bij de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 zijn op grond van de Aanpassingswet wet inkomstenbelasting 2001 (STB. 2000, 571) bedragen in artikel 3c en 3d van de Ziekenfondswet opgenomen. In verband met de invoering van de euro per 1 januari 2002 dienen deze bedragen omgezet te worden van guldenbedragen naar eurobedragen. Met het Ministerie van Financiën heeft overleg plaatsgevonden over de wijze van omrekening. Om automatiseringsredenen kunnen geen decimalen worden verwerkt,waardoor wordt afgerond op een heel getal.

M

Hoofdstuk 11 Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

1.

ABCDEFGHI
NrWetArtikellidOnderdeelVolzinhuidige tekstnieuwe tekstniet afgerond bedrag
2aHuursubsidiewet1a1a f 2987€ 1  355€ 1 355,44
2bHuursubsidiewet1a1b1ef 263€ 119€ 119,34
2cHuursubsidiewet1a1b1ef 3538€ 1 605€ 1 605,47
2dHuursubsidiewet1a1b2ef 1073€ 487€ 486,91
2eHuursubsidiewet1a1c f 2070€ 939€ 939,33
2fHuursubsidiewet1a1d f 263€ 119€ 119,34
2gHuursubsidiewet1a1d f 3538€ 1 605€ 1 605,47
2hHuursubsidiewet1a1f f 6179€ 2 804€ 2 803,91
2iHuursubsidiewet1a1f f 2283€ 1 036€ 1 035,98
2jHuursubsidiewet1a1f f 6179€ 2 804€ 2 803,91
2kHuursubsidiewet1a1f f 2283€ 1 036€ 1 035,98
2lHuursubsidiewet1a1f f 12 358€ 5 608€ 5 607,82
2mHuursubsidiewet1a1f f 4566€ 2 072€ 2 071,96
2nHuursubsidiewet1a3a1ef 263€ 119€ 119,34
2oHuursubsidiewet1a3a1ef 3538€ 1 605€ 1 605,47
2pHuursubsidiewet1a3a2ef 1073€ 487€ 486,91

Als een van de uitgangspunten bij de Belastingherziening 2001 gold dat gebruikers van inkomensafhankelijke subsidieregelingen van die herziening geen financieel nadeel mochten ondervinden. Om aan dat vereiste te kunnen voldoen, kan het fiscale inkomensbegrip – het zogenoemde verzamelinkomen in de Wet inkomstenbelasting 2001 – niet onverkort als grondslag voor de subsidiebepaling dienen. Daartoe is ten behoeve van inkomensafhankelijke subsidieregelingen als de Huursubsidiewet (HSW) en de Wet bevordering eigenwoningbezit (Wet BEW) een afzonderlijk inkomensbegrip in het leven geroepen; het gecorrigeerde verzamelinkomen. Daarmee wordt beoogd om subsidievermindering wegens het inkomensverhogend effect van het afschaffen of beperken van aftrekposten die onder de Wet op de inkomstenbelasting 1964 van toepassing waren, deels tijdelijk ongedaan te maken.

Artikel 1a in zowel de HSW als de Wet BEW bepaalt hoe uit het verzamelinkomen volgens de Wet inkomstenbelasting 2001 het gecorrigeerde verzamelinkomen wordt afgeleid. De in dat artikel genoemde bedragen zijn gerelateerd aan de begrenzing van aftrekposten die in 2000 op grond van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 van toepassing waren en oorspronkelijk in afgeronde guldensbedragen luidden. De omzetting wordt hier dus toegepast op afgeronde guldensbedragen die zijn ontleend aan de fiscale regelgeving. Regel is dat bedragen in de fiscale regelgeving na omrekening in euro's in beginsel rekenkundig worden afgerond met inachtneming van hetzelfde aantal decimalen waarin het oorspronkelijk bedrag is gesteld.1 Dus als er zoals in dit geval oorspronkelijk sprake is van hele guldens dan dient er na omzetting ook sprake te zijn van hele euro's.

Het nieuwe begrip gecorrigeerd verzamelinkomen met inbegrip van de daaraan ten grondslag liggende afrondingen wordt pas gehanteerd vanaf 1 juli 2002. De omrekening in euro's per 1 januari 2002 heeft daarom geen feitelijke gevolgen voor degenen die op dat moment subsidie ontvangen.

2.

ABCDEFGHI
10Huursubsidiewet131a f 1193€ 5 41,36 
11Huursubsidiewet131b f 658€ 298,59 
12Huursubsidiewet141a f 37 350€ 16 948,69 
13Huursubsidiewet141b f 50 050€ 22 711,70 
14Huursubsidiewet141c f 33 150€ 15 042,81 
15Huursubsidiewet141d f 43 250€ 19 625,99 
16Huursubsidiewet151a f 40 500€ 18 378,10 
17Huursubsidiewet151b f 77 571€ 35 200€ 35 200,19
18Huursubsidiewet151c f 69 250€ 31 424,28 
19Huursubsidiewet151d f 95 900€ 43 517,52 

De artikelen 13, lid 1, onder a en b, 15, lid 1, onder a tot en met d, bevatten bedragen die zo komen te luiden als gevolg van de «Aanpassing voor een tijdvak van 1 juli 2001 tot 30 juni 2002 van enige huursubsidieparameters, genoemd in Huursubsidiewet, aan het maximale huurverhogingspercentage» (Kamerstukken II 2000/2001, 27 630, nr 1–2). Dit wetsvoorstel ligt in de Tweede Kamer ter behandeling; er is een blanco verslag uitgebracht. De behandeling in de Tweede Kamer wordt in mei, die in de Eerste Kamer in juni verwacht.

Artikel 15 eerste lid onder b is niet technisch omgezet om de volgende reden: Als het gezamenlijk vermogen van een huishouden een bepaald bedrag overschrijdt wordt geen subsidie meer toegekend. Teneinde een volledige aansluiting op de Wet inkomstenbelasting 2001 te bewerkstelligen, is het vanaf 1 juli 2002 in aanmerking te nemen maximaal toegestane gezamenlijk vermogen voor meerpersoonshuishoudens gelijkgesteld aan het op grond van de Wet inkomstenbelasting 2001 in 2001 gehanteerde heffingsvrije vermogen voor meerpersoonshuishoudens. In lijn met het voorgaande wordt het eurobedrag van het betreffend heffingsvrij vermogen volgens de Wet inkomstenbelasting 2001 ongewijzigd overgenomen als bedrag van het maximaal toegestane gezamenlijke vermogen voor meerpersoonshuishoudens.

3.

ABCDEFGH
23Huursubsidiewet172  f 366€ 166 ,08
24Huursubsidiewet181a f 33 050€ 14 997,44
25Huursubsidiewet181b f 44 700€ 20 283, 98
26Huursubsidiewet181c f 32 550€ 14 770,55
27Huursubsidiewet181d f 41 700€ 18 922,64
28Huursubsidiewet182  f 744€ 337,61
29Huursubsidiewet201  f 658€ 298,59
30Huursubsidiewet202a f 942€ 427,46
31Huursubsidiewwet202b f 1010€ 458,32

De artikelen 20, lid 1 en lid 2, onder a en b, bevatten bedragen die zo komen te luiden als gevolg van de aanpassing voor een tijdvak van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2002 van enige huursubsidieparameters, genoemd in de Huursubsidiewet, aan het maximale huurverhogingspercentage (Kamerstukken II 2000/2001, 27 630, nr 1–2). Dit wetsvoorstel ligt in de Tweede Kamer ter behandeling; er is een blanco verslag uitgebracht. De behandeling in de Tweede kamer wordt in mei, die in de Eerste Kamer in juni verwacht.

4.

ABCDEFGHIJ
40Huursubsidiewet364  f 500€ 225€ 226,89boetemaximum

5.

ABCDEFGHI
40aHuursubsidiewet56a e f 77 571€ 35 200€ 35 200,19
40bHuursubsidiewet56a e f 59 700€ 27 090,68 

Artikel 56a, onder e, is niet technisch omgezet om de volgende reden: Als het gezamenlijk vermogen van een huishouden een bepaald bedrag overschrijdt wordt geen subsidie meer toegekend. Teneinde een volledige aansluiting op de Wet inkomstenbelasting 2001 te bewerkstelligen, is het vanaf 1 juli 2002 in aanmerking te nemen maximaal toegestane gezamenlijk vermogen voor meerpersoonshuishoudens gelijkgesteld aan het op grond van de Wet inkomstenbelasting 2001 in 2001 gehanteerde heffingsvrije vermogen voor meerpersoonshuishoudens. In lijn met het voorgaande wordt het eurobedrag van het betreffend heffingsvrij vermogen volgens de Wet inkomstenbelasting 2001 ongewijzigd overgenomen als bedrag van het maximaal toegestane gezamenlijke vermogen voor meerpersoonshuishoudens.

6.

ABCDEFGHI
41aWet bevordering eigenwoningbezit1a1a f 2 987€ 1 355€ 1 355,44
41bWet bevordering eigenwoningbezit1a1b1ef 263€ 119€ 119,34
41cWet bevordering eigenwoningbezit1a1b1ef 3 538€ 1 605€ 1 605,47
41dWet bevordering eigenwoningbezit1a1b2ef 1 073€ 487€ 486,91
41eWet bevordering eigenwoningbezit1a1c f 2 070€ 939€ 939,33
41fWet bevordering eigenwoningbezit1a1d f 263€ 119€ 119,34
41gWet bevordering eigenwoningbezit1a1d f 3 538€ 1 605€ 1 605,47
41hWet bevordering eigenwoningbezit1a1f f 6 179€ 2 804€ 2 803,91
41iWet bevordering eigenwoningbezit1a1f f 2 283€ 1 036€ 1035,98
41jWet bevordering eigenwoningbezit1a1f f 6 179€ 2 804€ 2 803,91
41kWet bevordering eigenwoningbezit1a1f f 2 283€ 1 036€ 1 035,98
41lWet bevordering eigenwoningbezit1a1f f 12 358€ 5 608€ 5 607,82
41mWet bevordering eigenwoningbezit1a1f f 4 566€ 2 072€ 2 071,96
41nWet bevordering eigenwoningbezit1a3a1ef 263€ 119€ 119,34
41oWet bevordering eigenwoningbezit1a3a1ef 3 538€ 1 605€ 1 605,47
41pWet bevordering eigenwoningbezit1a3a2ef 1 073€ 487€ 486,91
41vWet bevordering eigenwoningbezit91b f 77 571€ 35 200€ 35 200,19
41wWet bevordering eigenwoningbezit91c f 69 250€ 31 424,28 
41xWet bevordering eigenwoningbezit91d f 95 900€ 43 517,52 
41 yWet bevordering eigenwoningbezit111b3ef 3 500€ 1 588,23 
41zWet bevordering eigenwoningbezit111b4ef 2 200€ 998,32 
41aaWet bevordering eigenwoningbezit262  f 100 000€ 50 000€ 45 378,02
41bbWet bevordering eigenwoningbezit28 c f 3 500€ 1 588,23 
41ccWet bevordering eigenwoningbezit28 d f 2 200€ 998,32 
41ddWet bevordering eigenwoningbezit291  f 224€ 101,65 
41eeWet bevordering eigenwoningbezit306  guldenseuro's 
41ffWet bevordering eigenwoningbezit311  f 336€ 152,47 
41ggWet bevordering eigenwoningbezit405Pm f 100 000€ 50 000€ 45 378,02
41hhWet bevordering eigenwoningbezit405Pmt f 100 000€ 50 000€ 45 378,02
41llWet bevordering eigenwoningbezit504  f 500€ 225€ 226,89
41mmWet bevordering eigen woningbezit63a f f 77 571€ 35 200€ 35 200,19
41nnWet bevordering eigen woningbezit63a f f 59 700€ 27 090,68 

Als één van de uitgangspunten bij de Belastingherziening 2001 gold dat gebruikers van inkomensafhankelijke subsidieregelingen van die herziening geen financieel nadeel mochten ondervinden. Om aan dat vereiste te kunnen voldoen, kan het fiscale inkomensbegrip – het zogenoemde verzamelinkomen in de Wet inkomstenbelasting 2001 – niet onverkort als grondslag voor de subsidiebepaling dienen. Daartoe is ten behoeve van inkomensafhankelijke subsidieregelingen als de Huursubsidiewet (HSW) en de Wet bevordering eigenwoningbezit (Wet BEW) een afzonderlijk inkomensbegrip in het leven geroepen; het gecorrigeerde verzamelinkomen. Daarmee wordt beoogd om subsidievermindering wegens het inkomensverhogend effect van het afschaffen of beperken van aftrekposten die onder de Wet op de inkomstenbelasting 1964 van toepassing waren, deels tijdelijk ongedaan te maken.

Artikel 1a in zowel de HSW als de Wet BEW bepaalt hoe uit het verzamelinkomen volgens de Wet inkomstenbelasting 2001 het gecorrigeerde verzamelinkomen wordt afgeleid. De in dat artikel genoemde bedragen zijn gerelateerd aan de begrenzing van aftrekposten die in 2000 op grond van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 van toepassing waren en oorspronkelijk in afgeronde guldensbedragen luidden. De omzetting wordt hier dus toegepast op afgeronde guldensbedragen die zijn ontleend aan de fiscale regelgeving. Regel is dat bedragen in de fiscale regelgeving na omrekening in euro's in beginsel rekenkundig worden afgerond met inachtneming van hetzelfde aantal decimalen waarin het oorspronkelijk bedrag is gesteld.1 Dus als er zoals in dit geval oorspronkelijk sprake is van hele guldens dan dient er na omzetting ook sprake te zijn van hele euro's.

Het nieuwe begrip gecorrigeerd verzamelinkomen met inbegrip van de daaraan ten grondslag liggende afrondingen wordt pas gehanteerd vanaf 1 juli 2002. De omrekening in euro's per 1 januari 2002 heeft daarom geen feitelijke gevolgen voor degenen die op dat moment subsidie ontvangen.

Artikel 41 ll bevat een boetemaximum

De artikelen 9, lid 1, onder a tot en met d bevatten bedragen die zo komen te luiden als gevolg van de «Aanpassing voor een tijdvak van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2002 van enige huursubsidieparameters, genoemd in de Huursubsidiewet, aan het maximale huurverhogingspercentage» (Kamerstukken II 2000/2001, 27 630, nr. 1–2). Dit wetsvoorstel ligt in de Tweede Kamer ter behandeling; er is een blanco verslag uitgebracht. De behandeling in de Tweede kamer wordt in mei, die in de Eerste Kamer in juni verwacht.

De artikelen 9, eerste lid, onder b, en 63a, onder f, zijn niet technisch omgezet om de volgende reden: Als het gezamenlijk vermogen van een huishouden een bepaald bedrag overschrijdt wordt geen subsidie meer toegekend. Teneinde een volledige aansluiting op de Wet inkomstenbelasting 2001 te bewerkstelligen, is het vanaf 1 juli 2002 in aanmerking te nemen maximaal toegestane gezamenlijk vermogen voor meerpersoonshuishoudens gelijkgesteld aan het op grond van de Wet inkomstenbelasting 2001 in 2001 gehanteerde heffingsvrije vermogen voor meerpersoonshuishoudens. In lijn met het voorgaande wordt het eurobedrag van het betreffend heffingsvrij vermogen volgens de Wet inkomstenbelasting 2001 ongewijzigd overgenomen als bedrag van het maximaal toegestane gezamenlijke vermogen voor meerpersoonshuishoudens.

De bedragen in artikel 26, tweede lid, en in artikel 40, vijfde lid, onderdelen Pm en Pmt betreffen bedragen van fictieve hypothecaire leningen aan de hand waarvan het aan de BEW-gebruiker uit te keren normbedrag wordt vastgesteld voor de door hem per maand te betalen spaarpremie. Het normbedrag wordt driemaandelijks vastgesteld aan de hand van de gemiddelde spaarpremie van spaarhypotheken ad f 100 000,– van 10 financiële instellingen. De eigen woningbijdrage wordt op deze manier in het voordeel van de burger aangepast.

Artikel 41, lid 5, is een pro forma-wijziging, aangezien de daar genoemde afronding voor het eerst per 1 juli 2002 zal worden toegepast. Met de jaarlijkse wijziging van de Huursubsidiewet per 1 juli 2002 zal dit bedrag, indien daartoe aanleiding is, worden aangepast. Bij de voorbereiding van dat wetsvoorstel worden de gevolgen van de afronding in beeld gebracht, waarna tot een ander afrondingsbedrag kan worden besloten.

Q

De inwerkingtredingsbepaling is aangevuld met een voorziening voor het geval de thans bij de Eeerste kamer aanhangige Tijdelijke referendumwet (Kamerstukken I 2000/01, nr, 216) van toepassing zal worden op de Aanpassingswet euro. In dat geval moet gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid die artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet biedt voor het regelen van de inwerkingtreding van wetten waarvan de inwerkingtreding geen uitstel kan lijden.

Zou een dergelijke voorziening achterwege blijven, dan bestaat de kans dat door de werking van de artikelen 12 en 13 van de Tijdelijke referendumwet de Aanpassingswet euro pas na 1 januari 2002 in werking treedt. Dit zou betekenen dat de ingevolge dit wetsvoorstel aan te passen guldensbedragen nog gedurende korte tijd ongewijzigd blijven en in die periode moeten worden gelezen als de equivalente eurobedragen. Dat heeft met name voor situaties waarin dit wetsvoorstel voorziet in afrondingen uiteraard zeer nadelige consequenties, omdat dan eerst nog korte tijd andere eurobedragen zullen gelden, die bovendien vaak niet kunnen worden doorgevoerd in geautomatiseerde systemen.

Door toepassing te geven aan artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet worden dergelijke problemen voorkomen.

De Minister van Financiën,

G. Zalm


XNoot
1

Tweede Kamer, vergaderjaar 1999–2000, 27 042, nr. 1, blz. 19.

XNoot
1

Tweede Kamer, vergaderjaar 1999–2000, 27 042, nr. 1, blz. 19.