Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127472 nr. 4

27 472
Aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro)

nr. 4
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 14 november 2000

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In hoofdstuk 1, artikel 1, rij 44, schuift de «6» welke staat in kolom B door naar kolom C en schuift de «3» in kolom C door naar kolom D.

II

In hoofdstuk 1, artikel 4, kolom 4, wordt:

A. voor het bedrag 3 954 275 (behorende bij Overijssel) een min-teken geplaatst;

B. voor het bedrag 2 402 464 (behorende bij Gelderland) een min-teken geplaatst;

C. voor het bedrag 7 715 969 (behorende bij Noord Holland) een min-teken geplaatst;

D. voor het bedrag 4 561 329 (behorende bij Zuid Holland) een min-teken geplaatst;

E. voor het bedrag 1 535 957 (behorende bij Flevoland) een min-teken geplaatst.

III

Hoofdstuk 4, artikel 1, wordt als volgt gewijzigd:

A. In rij 15, wordt het bedrag «f 180 000» dat in kolom F staat na de tekst «kolom A vierde bedrag», opgeschoven naar kolom G en het bedrag genoemd in kolom G «EUR 81 680,44» opgeschoven naar kolom H.

B. In rij 17 wordt het bedrag f 210 000 dat in kolom F staat na de tekst «kolom B tweede bedrag», opgeschoven, naar kolom G en het bedrag genoemd in kolom G «EUR 95 293,85», opgeschoven naar kolom H.

C. In de rijen 100, 112, 113 en 117 vervalt het streepje tussen «cate»en «gorie».

D. Vanaf nummer 117 worden de nummers 100 t/m 143 (de wet toezicht kredietwezen t/m de wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993) omgenummerd tot 118 t/m 161.

E. In kolom H van de rijen 117, 100 (oud), 101 (oud), 102 (oud): wordt de punt voor de laatste drie cijfers vervangen door een spatie.

IV

In hoofdstuk 6, enig artikel, rij 31, kolom D wordt «20» vervangen door: 2°.

V

Hoofdstuk 9, artikel 1, wordt als volgt gewijzigd:

A. In rij 1 wordt de tekst «loodsenwet» onder kolom H, opgeschoven naar rij 2 kolom B.

B. In rij 2 wordt de tekst van:

– kolom B «28» opgeschoven naar kolom C;

– kolom C «1» opgeschoven naar kolom D;

– kolom D «b» opgeschoven naar kolom E;

– kolom F «vijfduizend gulden» opgeschoven naar kolom G;

- kolom G «EUR 2500» opgeschoven naar kolom H.

VI

Hoofdstuk 10, enig artikel, wordt als volgt gewijzigd:

A. In rij 12 verschuift «de vierde categorie» in kolom G naar kolom H.

C. In rij 43 wordt de (gedeeltelijke) tekst van:

– kolom E, «tweede, tweede bedrag» opgeschoven naar naar kolom F;

– kolom F «f 1000» opgeschoven naar kolom G;

– kolom G «EUR 454» opgeschoven naar kolom H.