Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201927428 nr. 361

27 428 Beleidsnota Biotechnologie

Nr. 361 MOTIE VAN HET LID WEVERLING

Voorgesteld 3 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister aangeeft dat de huidige regelgeving op het gebied van klinisch onderzoek naar gentherapie al mogelijkheden biedt voor aanvragen op basis van ingeperkt gebruik;

constaterende dat in het verleden onder dezelfde regelgeving veel bezwaren en beperkingen zijn opgeworpen ten aanzien van Nederlands medisch-wetenschappelijk onderzoek die meer beperkingen opleggen dan verschillende andere (Europese) landen, en dat dit ten koste gaat van het Nederlandse innovatieklimaat;

overwegende dat het aanpassen van nationale regelgeving erg lang in beslag zou nemen en Europese geharmoniseerde regelgeving de voorkeur verdient;

overwegende dat de Minister huidige belemmeringen in procedures en eisen aan medische toepassingen van biotechnologie wil wegnemen, mits veiligheid van mens en milieu zijn geborgd;

verzoekt de regering, zo veel mogelijk haast te maken met alle mogelijke verbeteringen van het beleid en hiervoor waar nodig met spoed extra capaciteit vrij te maken binnen het RIVM,

en gaat over tot de orde van de dag.

Weverling