Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201727428 nr. 337

27 428 Beleidsnota Biotechnologie

Nr. 337 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN SMALING

Voorgesteld 21 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een aantal nieuwe veredelingstechnieken is waarbij op DNA-niveau van het organisme wordt ingegrepen, waarvan op dit moment onduidelijk is of ze wel of niet onder de regelgeving vallen voor genetisch gemanipuleerde gewassen;

overwegende dat het vrijstellen van deze nieuwe technieken de keuzevrijheid van telers en consumenten kan bedreigen;

verzoekt de regering, naast veiligheid ook behoud van keuzevrijheid als pijler van het biotechnologiebeleid in stand houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Smaling