Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201227428 nr. 228

27 428 Beleidsnota Biotechnologie

Nr. 228 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN OUWEHAND

Voorgesteld 19 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, het co-existentieoverleg genetisch gemodificeerde organismen weer bijeen te roepen;

verzoekt de regering tevens, cisgenese te betrekken bij het co-existentieoverleg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Ouwehand