Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201227428 nr. 225

27 428 Beleidsnota Biotechnologie

Nr. 225 MOTIE VAN DE LEDEN DIKKERS EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Voorgesteld 19 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij vrijstelling van nieuwe veredelingstechnieken de verplichting het product apart te labelen, vervalt;

overwegende dat er bij consumenten en boeren de wens bestaat om de genetisch gemodificeerde gewassen te herkennen;

verzoekt de regering, de keuzevrijheid van producenten en consumenten te garanderen door voor producten afkomstig van de acht nieuwe veredelingstechnieken, te weten zinc finger nuclease, gerichte mutagenese, cis- en intragenese, RNA methylering, gg-enten, agroinfiltratie en reversed breeding, de labelingsplicht te behouden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dikkers

Wiegman-van Meppelen Scheppink