Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201227428 nr. 224

27 428 Beleidsnota Biotechnologie

Nr. 224 MOTIE VAN DE LEDEN ORMEL EN SNIJDER-HAZELHOFF

Voorgesteld 19 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat gentherapie een zeer veelbelovend onderzoeksveld in de medische biotechnologie is waarmee ziekten die tot nu toe onbehandelbaar zijn, mogelijk behandelbaar worden;

overwegende dat gentherapie in Nederland valt onder Richtlijn 2001/18, terwijl deze in overige lidstaten valt onder ingeperkt gebruik: Richtlijn 2009/41;

overwegende dat Richtlijn 2009/41 voldoende voorzorgsmaatregelen bevat voor het veilig gebruik van gentherapie en dat de Commissie Genetische Modificatie geadviseerd heeft tot het dereguleren van bepaalde vormen van gentherapie;

verzoekt de regering, een eventuele nationale kop te verwijderen, het ontwerpbesluit op dit punt aan te passen en bij de Europese Commissie aan te dringen op een evaluatie met als doel de uitvoering op het gebied van gentherapie zo spoedig mogelijk te harmoniseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ormel

Snijder-Hazelhoff