Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201227428 nr. 223

27 428 Beleidsnota Biotechnologie

Nr. 223 MOTIE VAN DE LEDEN ORMEL EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Voorgesteld 19 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat cisgenese technieken vergelijkbaar zijn met klassieke veredelingstechnieken en kunnen bijdragen aan verduurzaming van de landbouw en mondiale voedselzekerheid;

constaterende dat de European Food Safety Agency (EFSA) recent een rapport heeft uitgebracht over cisgenesetechnieken, waarbij EFSA de risico's van de toepassing ervan vergelijkbaar acht met de risico's van klassieke veredelingstechnieken;

van mening dat door toepassing van nieuwe veredelingstechnieken zoals cisgenese, er spoedig een substantiële bijdrage geleverd kan worden aan weerbaarheid van gewassen tegen ziekten en plagen, en dus aan reductie van gewasbeschermingsmiddelengebruik, met positieve gevolgen voor het milieu en de mondiale voedselzekerheid;

verzoekt de regering, te bevorderen dat cisgenesetechnieken vrijgesteld worden van de EU-wet- en regelgeving inzake GMO's en de Kamer uiterlijk 1 juli 2012 over de voortgang van dit overleg te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ormel

Wiegman-van Meppelen Scheppink