Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201227428 nr. 221

27 428 Beleidsnota Biotechnologie

Nr. 221 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN VAN BEMMEL

Voorgesteld 19 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er al jaren berichten zijn over vermeende belangenverstrengeling bij de European Food Safety Authority (EFSA);

constaterende dat de EFSA onder meer kritiek heeft gehad van de Europese Ombudsman en het Europees Parlement;

overwegende dat de schijn van belangenverstrengeling ten koste gaat van het vertrouwen in voedselveiligheid van consumenten;

verzoekt de regering, een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de EFSA,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Van Bemmel