Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200227423 nr. 17

27 423
Wet houdende regels inzake handelingen met geslachtscellen en embryo's (Embryowet)

nr. 17
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID TERPSTRA C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15

Ontvangen 2 oktober 2001

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 32, tweede lid, vervallen in de tweede volzin de woorden: tenminste drie en.

Toelichting

De noodzaak tot het onder strikte voorwaarden opheffen van het verbod ex artikel 24 onderdeel a kan zich eerder voordoen dan pas over 3 jaar na inwerkingtreding van de wet. Om te voorkomen dat het bedoelde KB pas voorgehangen kan worden ná een formele wetswijziging, met alle tijdsverlies van dien, dient de tijdsbepaling van drie jaar te vervallen.

Terpstra

Swildens-Rozendaal

Van Vliet