Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200227423 nr. 15

27 423
Wet houdende regels inzake handelingen met geslachtscellen en embryo's (Embryowet)

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID TERPSTRA C.S.

Ontvangen 2 oktober 2001

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 32, tweede lid, vervalt de tweede volzin en vervalt in de derde volzin het woord: «voorts».

Toelichting

De noodzaak tot het onder strikte voorwaarden opheffen van het verbod ex artikel 24 onderdeel a kan zich eerder voordoen dan pas over 3 jaar na inwerkingtreding van de wet, waardoor het bedoelde KB pas voorgehan- gen kan worden ná een formele wetswijziging, met alle tijdsverlies van dien.

Terpstra

Swildens-Rozendaal

Van Vliet