Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200227423 nr. 14

27 423
Wet houdende regels inzake handelingen met geslachtscellen en embryo's (Embryowet)

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID TERPSTRA C.S.

Ontvangen 2 oktober 2001

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 31 wordt «binnen 4 jaar» vervangen door «binnen 2 jaar» en wordt «telkens na 5 jaar» vervangen door «iedere 2 jaar».

Toelichting

De indieners van dit amendement achten het noodzakelijk frequenter dan in de voorgestelde wetstekst op de hoogte gehouden te worden over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk waarin zoveel ontwikkelingen te verwachten zijn.

Terpstra

Swildens-Rozendaal

Van Vliet