Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200227423 nr. 13

27 423
Wet houdende regels inzake handelingen met geslachtscellen en embryo's (Embryowet)

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID TERPSTRA C.S.

Ontvangen 2 oktober 2001

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 26, derde lid, vervalt het woord: «openlijk».

Toelichting

Door alleen het «openlijk» aanbieden van diensten (bestaande uit bij wet verboden handelingen) te verbieden, zou de opvatting post kunnen vatten dat het «in het geniep» aanbieden van dergelijke diensten wél mag. Door het schrappen van het woord «openlijk» kan er geen misverstand rijzen.

Terpstra

Swildens-Rozendaal

Van Vliet