Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200227423 nr. 12

27 423
Wet houdende regels inzake handelingen met geslachtscellen en embryo's (Embryowet)

nr. 12
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER VLIES C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8

Ontvangen 2 oktober 2001

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 2, tweede lid, wordt «artikelen 5 tot en met 9» vervangen door: artikelen 5 tot en met en 8.

II

In artikel 5, eerste lid, vervalt «en onverminderd artikel 9,».

III

Artikel 9 vervalt.

IV

Artikel 11 vervalt.

V

Artikel 24, onderdeel b, vervalt.

VI

In artikel 24, onderdeel c, wordt «bedoeld in onderdeel b» vervangen door: bedoeld in onderdeel a.

VII

In artikel 24, onderdeel f, vervalt de zinsnede «onderscheidenlijk artikel 9, eerste lid, onder a,».

VIII

In artikel 26a wordt «artikelen 5, 8 en 9» vervangen door: artikelen 5 en 8.

IX

Artikel 30 vervalt.

X

In artikel 32, eerste lid, vervalt de zinsnede «met dien verstande dat de artikelen 9, 11 en 24, onderdeel b, in werking treden op het in het tweede lid bedoelde tijdstip».

XI

Artikel 32, tweede lid, vervalt.

Toelichting

Dit amendement beoogt een permanent karakter te geven aan het verbod op het speciaal tot stand brengen en het gebruiken van embryo's ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en andere doeleinden dan het tot stand brengen van een zwangerschap.

Deze wijziging houdt verband met de tweede nota van wijziging, waarin wordt verwezen naar artikel 24, onderdeel b. Voornoemd artikel vervalt als gevolg van dit amendement.

Van der Vlies

Ross-van Dorp

Rouvoet