Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200227423 nr. 10

27 423
Wet houdende regels inzake handelingen met geslachtscellen en embryo's (Embryowet)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID KANT

Ontvangen 2 oktober 2001

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 10 wordt de punt aan het slot vervangen door een puntkomma.

Toegevoegd wordt een onderdeel, luidende:

f. er geen rechtstreekse financiële banden bestaan tussen degene die het wetenschappelijk onderzoek verricht of uitvoert, en een instelling met winstoogmerk.

II

In artikel 16, onderdeel d, wordt «onderdelen c, d en e van artikel 10» vervangen door: onderdelen c, d, e en f van artikel 10.

III

In artikel 19, onderdeel d, wordt «onderdelen c, d en e van artikel 10» vervangen door: onderdelen c, d, e en f van artikel 10.

Toelichting

De bedoeling van dit amendement is te voorkomen dat dit soort onderzoeken en technieken waarbij ethische, morele en gezondheidsaspecten aan de orde zijn, in handen zijn of blijven van commerciële instellingen.

Verstrengeling met commerciële belangen moet voorkomen worden. Het is van belang dat de overheid op dit punt de sturing en het stellen van prioriteiten in handen heeft.

Kant